Tots els valencians no són idiotes, però el pp ens voldria ninots

Jugar al truc, a la manilla, a la moneta, anar al rosari, menjar meló d’Alger a la serena, beure amb porró, al gallet, de la bota… Serà senya, signe, o senyal d’identitat valenciana, mediocre i limitada, però necessària si volem passar per valencians autèntics, segons el canon que ahir mateix aprovaren les Corts Valencianes, en canvi de fer-nos passar el ridícul davant Europa.

Aquestes polítics del pp no es creuen les institucions que no són espanoles, i per això se’n burlen se’n riuen se’n pixen i se’n caguen per parets portes i estors, de la resta: pensen que alçar la cella, si portes l’as d’espases, és més important que llegir Fuster o Estellés, que per ser valencià autèntic, que vol dir cerril del pp, i no un mitja figa d’esquerres o de compromís, o un dimoni independentista, cal arrosegar una haca, anar a l’ofrena i cantar glòries a espana… Però, ai que faces els cavallons torts o et deixes aletes o cabet, ja no serà el camp tan valencià com dirà la llei, si en comptes de regar a manta ho fas per degoteig, pitjor si les gomes són de la Xina que no d’Argentina… O si en fer la senyal de la creu, fas l’encreuament per la dreta, que mai no podràs anar al cel valencià que va parir en Terra Míticael bisbe Zaplana, que ai si en encordar cadira vella, la corda és de dues filades en comptes de tres, deixarà de ser valenciana o puta, la cadira… Prou, prou de tarongers catalans, en la seua majoria arribats d’Alcanar i les Cases en forma de plantons, caldrà empeltar-los, maleïts arbres, mudar-los fins i tot d’arrels si no és que volem escampar tiroliro-pan per l’Horta, la Safor i les dues Riberes…  Passaran per valencianes les taronges del Marroc i també les d’Argentina, i els diners de les caixes rurals aniran cap a Almeria on fa bon vent, i on robar no serà com furtar… Alerta que el tractor John Deer passe de ganxos o passe la rella o et passe damunt la figa, perquè perdrem subvencions, condoms, i els coloms prou de pintar-los d’un basar, si no n’hi ha rucs, ni matxos ni haques ni garrofes ni albercocs, que farem de cabeçons i albardes? O si torna la República i ens prohibeix l’església, senyal, signe, senya o què collons siga, una església contra la llengua, passarà per secta per beata per barata per sabata… Que fer-ho amb gallines és esport valencià que no ha passat de moda, si és amb gallina passa però si és amb gall perot… I el gua? i l’escampilla?, I la trompa?, rebran subvencions si es beu cassalla, que són més fiables els acadèmics de lo Rat Penat que no els de la universitat… Benvolguts polítics del pp, homos del coneixement i la cultura: la manca de moral no els autoritza a desprestigiar cap institució, ni a fer passar els valencians per idiotes: si vostés s’han begut l’enteniment, o pensen que poden perdre el temps amb els diners públics, si pensen que es poden dedicar a insultar la intel·ligència o el progrés de l’home des d’Epicur o Lucreci, podrien agafar una granereta i un drapet i posar-se a netejar albellons i aigüeres de pobles i ciutats, abans no es convertesquen en estanys o sequiots: viatgen per enllà al nord, a veure si n’aprenen que una altra vida, i un altre servei col·lectiu és possible. Malgrat que siguen en política per folrar-se (la cara de vergonya).