Educació expandida (!)

Som al CCCB –segons l’Eva Piquer, cap de les ‘C’ no vol dir Catalunya–, i participem d’una Jornada sobre Educació expandida. De bon principi, els exploradors digitals d’aquest nou concepte semblen honestos. L’honestedat, si volem defugir cortines de fum o pèrdues significatives de temps en assessories i teràpies, és un tret bàsic. 

El concepte d’educació expandida va lligat a la societat del coneixement, als canvis accelerats que es van produint al món, a les possibilitats de la tecnologia i, sobretot, a entendre que l’escola no és l’únic espai per aprendre; al contrari, aquest rum-rum tan nou vol trencar amb la rutina escolar i amb la falca que, justament l’escola, és l’espai que nega als joves la curiositat per aprendre. Amb més propietat, segons que llegesc als papers que ens han lliurat, l’educació no passa solament, ni principalment, en els espais preparats per fer-ho, que n’hi ha multitut de projectes artístics, científics, comunicacionals i educatius amb trets culturals, socials, digitals, i audiovisuals que són ara la vanguàrdia de l’educació del s. XXI. Vaja que l’educació pot passar en qualsevol indret i en qualsevol moment. (Home, si no ens en dieu una altra!)

Dues preguntes: què recordem els adults del que vam aprendre a l’escola? Què és l’última cosa que hem aprés? I on l’hem apresa? L’educació expandida, com tantes coses en aquests present convuls, temps de confusió i excés de falsos gurús, pot establir noves vies a favor del coneixement, fins i tot establir ponts entre l’escola anàlògica (que no pot ni vol perdre els grans referents) i l’escola 2.0 (una realitat ho vulguen o no els temerosos dels canvis i les avaluacions contínues. 

Cal dir que l’educació expandida no té res a veure amb més i millor maquinari ni amb nou programari… Té més lligam amb recursos, noves maneres, i l’aprofitament de xarxes socials i, encara amb major interés, vol aprofitar qualsevol gúspira d’il·lusió entre els joves, que aprenen allò que els interessa primer i, si molt els convé, allò que ens interessa que sàpien, Almenys per entendre un món tan ple, complex, confús i farcit de noves interpretacions, l’educació expandida ens obri l’interés de mestres preocupats perquè l’escola agafe els trens necessaris. Sense perdre cap més oportunitat. Temps i ganes d’aprendre no ens en manca.