Actualment fullejant category

Els petits plaers de ma vida

SíSí

Sísísísísísísísísísísísísísísí!!!Sísísísísísísísísísísísísísísí!!!Sísísísísísísísísísísísísísísí!!!Sísísísísísísísísísísísísísísí!!! Sísísísísísísísísísísísísísísí!!!Sísísísísísísísísísísísísísísí!!! Sísísísísísísísísísísísísísísí!!!Sísísísísísísísísísísísísísísí!!! Qui gosarà manllevar-nos la Llibertat?Hi ha paraula més digna, més preciosa, més intensa, més lleial?Jo dic
Llegir més