Museu d’història de Catalunya

La foto de baix és d’un plafó del Museu d’història de Catalunya representant un pany de paret amb propaganda electoral. Hi afegim una foto més alegre, del mateix museu (totes dues són tretes de la web www.mhcat.net)