Ensenyament

1.- Si cerquem l’arrel de major autenticitat d’”ensenyar”, el significat propi de la paraula, trobem que ensenyar és mostrar
Llegir més