Butlletí informatiu 2, gener 2013

Segon butlletí informatiu d’aquesta legislatura del PSPV de la Llosa de Ranes

Aprofitant les dates en què ens trobem, i l’inici d’un nou any, que esperem que siga millor que el que ara acaba, ens dirigim a vostés una vegada més per a fer balanç de l’any que finalitza, en el que tots nosaltres hem vist augmentar els impostos a pagar, sobretot a nivell local, i molts disminuir els nostres sous, pensions, beques, etc. de forma directa,  o bé amb el copagament d’alguns serveis públics que fins ara eren gratuïts; havent-nos afectat també retallades en altres temes molt importants com l’educació, la sanitat, la dependència…

 

1. ES CONFIRMA LA PUJADA DEL REBUT DEL FEM. – Com vam anunciar al butlletí anterior, jutgen vostés si aleshores déiem mentides o no, s’ha passat al cobrament un altre rebut de fem. L’import d’aquest rebut es correspon amb mig any de prestació del servici, i al mateix cal sumar-li l’import del rebut que tots nosaltres vam pagar a mitat d’any a l’ajuntament, per a obtindre l’import total del que hem pagat pel fem d’aquest any. Cal recordar que el  proper any l’import d’aquest segon rebut serà el doble del que hem pagat; així, si hem pagat pels domicilis particulars 33,12 euros, pagarem 66,24 euros més l’import del rebut que emitisca l’ajuntament; igual passarà amb els rebuts pagats per les empreses, locals comercials i bars. El Grup Municipal Socialista de La Llosa de Ranes va sol·licitar un ple extraordinari que es va celebrar el passat 10/12/2012 per a formular al·legacions a la taxa de fem davant del Consorci, taxa que, recordem, va ser aprovada al mateix per la majoria dels seus membres que són del Partit Popular. Aquestes al·legacions pretenen una rebaixa en aquest segon rebut per al 2013, partint de que el Partit Socialista ni està ni estarà d’acord amb el macroabocador que es pretén construir a Llanera de Ranes;  el Sr. Evaristo i el seu Grup Municipal es van abstindre i les al·legacions van ser aprovades amb els vots del Grup Municipal Socialista.

Es pretén fer creure al poble que aquest rebut és pel “reciclatge”, i nosaltres preguntem al poble, reciclatge??? Què abans no existia el reciclatge???. Els informen també que, pròximament, el nostre ecoparc desapareixerà,  igual que han desaparegut molts dels voltants, i si cap cosa ho impedix, pagarem també per portar utensilis als ecoparcs que queden. Recomanem que el rebut repartit no es pague fins l’últim dia, doncs per part de les agrupacions socialistes de la comarca estem sopesant la possibilitat de recórrer-los u per u, i si finalment la possibilitat es viable, els informarem de com verificar el recurs.

 

 

2. ES CONFIRMA LA PUJADA DE L’IBI QUE VAM ANUNCIAR I, A MÉS A MÉS, S’APLICA UNA PUJADA EXTRA IMPOSADA PEL GOVERN DEL SR. RAJOY (PP).-  Hauran pogut comprovar que el que el Grup Municipal Socialista anunciava en el seu anterior butlletí informatiu s’ha confirmat, molt al nostre pesar. Les vivendes de la nostra localitat i demés locals, han vist augmentat el seu valor en un 10%, el que ha suposat un augment en el rebut de la contribució. Recordem que aquest increment del valor de les nostres cases es repetirà al llarg de 9 anys més, amb el conseqüent augment anual del rebut a pagar, fins que la nostra casa tinga el doble del valor que tenia en 2011. A més a més, a aquest augment cal afegir l’augment als rebuts imposat pel Sr. Rajoy, que ha fet que a la nostra localitat es paguen dos tipus impositius diferents. El Sr. Evaristo i el seu equip de govern, en un intent d’encobrir la pujada dels nostres rebuts, va aprovar rebaixar el tipus impositiu (el percentatge que s’aplica sobre el valor de la vivenda del que s’obté la quantitat a pagar) del 0,65 al 0,60. El Grup Municipal Socialista va proposar una rebaixa fins al 0,50, proposta que va ser rebutjada per l’equip de govern del PP municipal, al·legant que una rebaixa tan elevada impediria una prestació efectiva dels serveis municipals. Cosa que no és certa, ja que malgrat que es rebaixe eixe tipus fins al percentatge exigit per nosaltres, en augmentar el valor de la vivenda es continuaria recaptant més que suficient per a prestar uns serveis municipals de qualitat i, en tot cas, es pot prescindir d’actes de protocol varis que suposen una despesa innecessària, i més en les temps que vivim, i d’alguns dels quals parlarem més endavant.

 

 

ANY

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PREU VIVENDA

30000

euros

33000

euros

36000

euros

39000

euros

42000

euros

45000

euros

48000

euros

51000

euros

54000

euros

57000

euros

60000

euros

IMPORT REBUT APROVAT PEL PP

210

euros

214,50

euros

216

euros

234

euros

252

euros

270

euros

288

euros

306

euros

324

euros

342

euros

360

euros

IMPORT REBUT PROPOSAT PEL PSPV-PSOE I REBUTJAT PEL  PP

 

 

180

euros

195

euros

210

euros

225

euros

240

euros

255

euros

270

euros

285

euros

300

euros

 

PROPOSAREM QUE S’ APLIQUE EL 0.40,  QUE ÉS EL MÍNIM QUE PERMET LA LEGISLACIÓ, MALGRAT QUE SABEM QUE LES NOSTRES PROPOSTES CAUEN EN “SAC TRENCAT” PER LA MAJORIA QUE EL PP TÉ AL NOSTRE CONSISTORI. No és cert que recapten menys si redueixen el tipus, donat que el preu de la vivenda continuarà augmentant com a conseqüència de la recent aprovada ponència de valors, i en conseqüència el tipus, en aplicar-se sobre aquest preu incrementat, encara que siga menor, ens continua augmentant el rebut de la contribució, i per això caldria rebaixar el tipus al mínim possible per a no notar l’augment en el preu de la vivenda i pagar el mínim possible, el que realment no repercutiria en els ingressos que per IBI s’han percebut fins el moment pel nostre ajuntament. Cal tindre en compte cada moment històric, i aquest moment requereix que els veïns de La Llosa de Ranes paguen el mínim possible per impostos, ja vindran temps millors.

 

 

Cal ressaltar que alguns veïns, a més de l’increment que han pagat del rebut de contribució per l’increment del valor de les seues vivendes, se’ls ha reclamat una quantitat, que en alguns casos està pels 5000 euros, corresponents als últims 4 anys,  per una falta d’assessorament municipal en la forma d’actuar davant del cadastre al reformar una vivenda existent o fer-ne una de nou.

A més a més, a tot açò cal afegir que el tipus que s’aplica a La Llosa de Ranes en el cas de l’IBI rústic és de 0,82; un tipus molt superior al que es paga inclús a València capital. També vam demanar la seua reducció, però la majoria del PP local va bloquejar la nostra proposta.

 

3.ES SUMA A LA PROHIBICIÓ DE GRAVAR ELS PLENS LA PROHIBICIÓ DE FOTOGRAFIAR A QUI NO TÉ LA SIMPATIA DEL SR. EVARISTO..- El Sr. Evaristo Aznar, al·legant que entre les seues prioritats no es troba la de gravar els plens, encobrint realment que entre les seues prioritats no es troba la transparència i el facilitar informació als veïns de la localitat, continua prohibint gravar els plens en vídeo o en àudio però, a més a més, a aquestes prohibicions cal sumar la de realitzar fotografies a qui no té la seua simpatia. Continuem sense entendre cóm aquest “inquilí temporal” de l’Ajuntament, perquè recordem que l’Ajuntament és i ha de ser la casa de tots, i ell la ocupa sense ser propietari i perquè el poble li ho permet, no deixa que els vertaders propietaris que som tots nosaltres, s’assabenten de les decisions que en ella es prenen i que a tots nosaltres afecten. Continua dient que “en breu” es gravaran els plens, i eixa brevetat ja va durant més d’un any. Exigim que no sols es graben els plens,  si no que siguen retransmesos en directe per a tot el poble, i així cada un puga formar-se una opinió lliure i sense interferències. No ens val que el Sr. Evaristo done una informació manipulada del que realment passa als plens des de una ràdio que continua emetent sense la corresponent llicència administrativa (per la deixadesa de l’equip de govern municipal), ens val que vostés vegen efectivament el que passa al principal òrgan de decisió de la localitat, al ple, que d’acord amb la llei és públic.

 

4.ALGUNES DESPESES CRIDANERES.- En connexió amb el que havíem anunciat a l’apartat de la pujada de l’IBI, jutgen vostés si suprimint o reduint algunes o varies de les despeses efectuades durant el 2012, de les que a continuació es relacionen, no podria això contribuir a mantindre i inclús millorar i augmentar els serveis que l’Ajuntament facilita als veïns de la localitat, podent rebaixar el tipus del rebut de la contribució, tal i com nosaltres interessem:

 

1. Les despeses totals aproximades de la Romeria a Santa Anna van ser 6000 euros, dels quals 900 euros es destinaren a pagar el dinar del Club Hípic, 2.244 euros es destinaren a pagar menús d’un dinar servit pel Bar Alberg de Santa Anna i 653 euros a pagar un esmorzar servit per un bar de la localitat. En total 3.797 euros (631.800 pessetes) en un sol dia de comilones, i la resta és del que efectivament hem tingut opció a disfrutar tots els habitants del poble (rotllets d’anís, treballs d’acondicionament dels accessos, focs d’artifici…)  

2. (A més del malbaratament de diners públics en menjars del dia de la Romeria) Invitacions en bars, restaurants  i vins d’ honor varis  per un import aproximat de 3000 euros.

3. Gravacions de vídeo, prop  dels 2800 euros.

4.Fotografies, més de 900 euros

5. Transportar i trasplantar un garrofer en la rotonda del cementeri 590 euros

6. Trasplantar oliveres als jardins 7260 euros (1.220.000 pessetes).

7. Pagar al monitor de classes de spinning, por exemple els mesos de febrer, març, abril i maig, per import total de 5984, 36 euros (4 mesos).

8. Gasolina i gasoil per un import  aproximat de 9000 euros (1.500.000 pessetes), el que suposa un consum mig d’uns 750 euros mensuals.

9. Impressió del Butlletí informatiu municipal per import de 2433, 60 euros (404.900 pessetes). Informar-los de que el nostre butlletí, que pretén informar, i que tenen ara entre mans, costa a l’ Agrupació Municipal Socialista, dels seus propis fons,  300 euros (49.920 pessetes) d’imprimir. Però clar, el nostre butlletí pretén informar, i no ser un “Hola Municipal” amb molt de contingut fotogràfic, però poc contingut informatiu.

 

 

    • Les dades anteriors són a data 16/11/2012,  donat que encara no disposem de les factures aprovades per la Junta de govern local amb posterioritat a eixa data. Qui desitge comprovar alguna de les xifres assenyalades anteriorment, pot fer-ho dirigint-se a qualsevol dels membres del Grup Municipal Socialista, que atendrà la seua petició (sense necessitat d’estudi).

 

Capítol apart  mereixen…

 

5.LES MISTERIOSES LÍNIES DE TELÈFONS MÒBILS.- Les despeses en telèfons mòbils per part de l’equip del Sr. Evaristo, des de maig de 2011 fins a gener de 2012, van ser de 9389,92 euros (1.562.000 pessetes), des de gener de 2012 no se’ns ha facilitat els imports de les factures pagades per aquesta despesa, d’ahí que fem referència al període del que sí que disposem. L’equip de l’oposició i tots vostés desconeguem qui es troba en possessió d’eixes línies de telèfon pagades amb diners de tots nosaltres. El que és cert és que al poble no se’ns faciliten els nombres de telèfon, i el que més sorprén és que el Sr. Aznar, davant la proposta del nostre equip de que eixos números de telèfon siguen públics,  es nega dient que els telèfons no són d’atenció al públic, que cal cridar al Policia Local i la Policia Local valorarà si és convenient passar la telefonada o no a qui corresponga. Pareix ser que no s’entera de que els telèfons pagats pels veïns de  La Llosa de Ranes, han d’estar a la disposició dels veïns de La Llosa de Ranes, ¿o es que sols els utilitzen per a cridar a qui els ve en gana i no volen ser “molestats” per aquells que els paguen el mòbil?  El que crida per telèfon és perquè ho necessita, i creguem que ho fa perquè dona importància al problema que en eixe moment li sorgeix. Així doncs, pareix poc lògic que el policia local, que té altres funcions més importants que aquesta, faça de secretari/a de l’equip de govern local i a més a més tinga que valorar si un problema en un moment donat, que per a nosaltres segurament serà el més important en eixe moment, és o no important. D’escàndol!!!

 

6.UN PATI PERILLÓS .- Des de la inauguració  del Col·legi Públic Crist del Miracle de la nostra localitat, el pati ha mostrat notables deficiències. A l’actualitat, l’estat del mateix és lamentable, donat que a la vista estan els grans clots existents en el mateix, així com el forat enorme que es veu des de la via pública motivat per l’erosió del pati i dels conseqüents despreniments en les cimentacions del mateix.  Per part de nosaltres, en moltes ocasions s’ha insistit en que les obres han de portar-se a terme ja que existeix un enorme perill per als alumnes del Col·legi. El Sr. Aznar, considera que les obres ha de realitzar-les la Generalitat i ens ha manifestat que la Generalitat ara no pot fer-les perquè no té ni un cèntim. El que és cert és que “uns per altres la casa sense agranar”. Hi ha un perill latent al que els nostres fills s’enfronten tots els dies en assistir a classe, perill que inclús un dels alumnes va fer constar escrivint una carta al consistori per a que es feren les obres. Les obres poden ser perfectament realitzades per l’Ajuntament, perquè la conservació del Col·legi Públic correspon al mateix, cosa distinta és que posteriorment puga o no repercutir els costos.

 

7. FALTA DE RESPECTE PELS DEMÉS.-Al nostre anterior butlletí ja els varem informar de que ens trobem davant “l’alcalde menys democràtic de la democràcia”, un alcalde que no vol que el seu poble s’assabente ni veja que passa a l’Ajuntament per a que no puga opinar i crega tot el que “veus erudites i perpetues de la localitat”, insisteixen en que es crega amb molt d’afany. Un alcalde que nega informació al seu poble, vol manar sobre un poble sumís, sense opinió ni identitat, pretenent que no s’escolte altra veu que la seua i la dels seus simpatitzants. Un alcalde que necessita una “sol·licitud per escrit” de tot document que es vulga veure, i que ensenya com, quan i si vol el que li interessa, és un alcalde que amaga alguna cosa al poble que l’ha elegit, i menysprea a aquell que no l’ha elegit a través dels representants d’aquest últim. Un alcalde que als plens   insulta insistentment als membres de l’oposició, quan aquestos li fan preguntes que l’incomoden, i sense que al mateix se li haja faltat de ninguna forma, és un alcalde al que vostés haurien de posar el qualificatiu que tinguen per convenient.  U dels principals principis que un ha d’aprendre abans d’intentar governar a un poble és el RESPECTE PELS DEMÉS, i l’estar a disposició de la població quan aquesta ho necessita.

 

“Treballem pel poble, treballem per tu”

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *