Informatiu PSPV

Primer butlletí informatiu del PSPV de la Llosa de Ranes d’aquesta legislatura

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE LA LLOSA DE RANES

Ha passat un any des que, el maig del 2011, les urnes decidiren deixar en mans del PP de la Llosa de Ranes el govern municipal. No obstant, eixes urnes també van confiar en nosaltres revalidant el resultat obtingut en l’anterior legislatura, a l’aconseguir el Partit Socialista 4 regidors. Conscients de la responsabilitat que suposa representar a tots aquells que dipositaren la seua confiança en nosaltres, estem intentant exercir el nostre paper d’oposició en defensa dels interessos de tots ells i de tot el poble de la Llosa de Ranes i, en compliment del nostre eslògan “estem treballant pel poble, estem treballant per tu”. És la primera ocasió en què ens dirigim a tots vostés (i no serà l’ última) per a informar-los de tot el que està esdevenint en la nostra localitat a nivell de gestió dels recursos públics, dels  recursos de tots nosaltres i, encara que per part del Sr. Evaristo se’ns segueix negant gran part de la informació que sol·licitem i que per llei ens correspon tindre, no desistirem en el nostre afany,  en defensa dels interessos de la nostra localitat i de tots els veïns de la mateixa, siguen del signe polític, condició social, creences religioses… que siguen. És per això pel que hem decidit fer balanç d’algunes de les qüestions més destacades que han esdevingut aquest primer any de legislatura en el nostre Ajuntament, al capdavant del qual es troba el Sr. Evaristo Aznar (PP).

1.      FALSA BAIXADA DEL REBUT DEL FEM:  Hauran pogut comprovar que el rebut del fem els ha arribat més rebaixat que en anys anteriors. Però no “llancem las campanes al vol”. Pròximament rebrem en les nostres cases un nou rebut del fem corresponent al tractament que es donarà al mateix pel Consorci de residus. Fins ara, el tractament del fem s’estava portant a terme en Guadassuar, però pels vots a favor de l’equip del Sr. Evaristo, a partir de juliol, eixe tractament es portarà a terme pel Consorci de Residus, on el mateix tractament val aproximadament el doble de diners per tona que el que costava en l’anterior planta (Guadassuar: 67 euros per tona- Consorci: 129 euros per tona), eixa diferència la pagarem tots nosaltres. Eixe rebut “no vindrà d’allà”, vindrà d’ací, perquè ho permet l’equip de govern del PP que sempre accepta els acords provinents de la Diputació, al front de la qual està el seu mentor RUS, encara que perjudique els interessos de tot un poble. S’estima un import anual de 100 euros per vivenda, encara que aquest any sols es pagarà la meitat, corresponent als mesos de juliol a desembre, el proper any el pagarem complet (import rebut municipal +import rebut Consorci).

2.      FALSA BAIXADA DE L’IBI (CONTRIBUCIÓ): En realitat, al contrari del que s’ha intentat fer creure, el rebut de la contribució, a nivell general, no ha baixat sinó que augmentarà progressivament en els pròxims anys. Per part del govern municipal es va baixar el tipus del 0,70 al 0,65 per cent,  però la base imposable de la majoria dels immobles de la localitat augmentarà un 10 per cent cada any durant els pròxims 10 anys fins a duplicar-se. La base imposable és el valor (preu) de l’immoble sobre el que s’aplica el percentatge. Així doncs, una vivenda que en 2011 valia 30000 euros, en 2021 (la mateixa vivenda) en valdrà 60000 i, per tant, el rebut de l’IBI anirà pujant any rere any. Ho veiem amb un exemple:

ANY

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2012

2021

PREU DE LA VIVENDA

30000 euros

33000

euros

36000

euros

39000

euros

42000

euros

45000

euros

48000

euros

51000

euros

54000

euros

57000

euros

60000

euros

IMPORT DEL REBUT DE LA CONTRIBUCIÓ

210 euros

214,50

euros

234

euros

253,50

euros

273

euros

292,50

euros

312

euros

331,50

euros

351

euros

370,50

euros

390

euros

Així doncs, una vivenda de qualsevol carrer de la nostra localitat que en 2011 va pagar 210 euros de contribució, en 2021 pagarà 390 euros; 180 euros més. Però és que, a més a més, a aquest augment s’ha de sumar  el 4 per cent sobre el valor de la vivenda que el Sr. Mariano Rajoy (PP) ha aprovat recentment, i que a pesar d’haver preguntat al Sr. Evaristo a qui i com ens va a afectar, no ha sabut contestar i per tant no se’ns ha aclarit la qüestió.

3.      SOU DEL SR. GUSTAVO AZNAR:  En època de “vaques flaques” com la que estem vivint, crida molt l’atenció que un regidor del Grup Municipal del PP, com ho és el Sr. Gustavo Aznar, ens coste al poble ni més ni menys que 34.372,89 euros (5.719.168 pessetes). Vostés són els que han de jutjar si els serveis prestats per aquest regidor són suficients per a què el poble haja de desembutxacar eixa quantitat. Nosaltres tenim clar que NO. A més a més, per a aquest senyor no hi ha retallades, com per a la majoria de ciutadans.

4.      FALTA D’INFORMACIÓ Y PROHIBICIÓ DE GRAVAR LES SESSIONS PLENÀRIES: Són molts els registres d’entrada que el Grup Socialista Municipal presenta a l’Ajuntament per a demanar informació de la gestió que s’està fent dels diners de tots nosaltres, i pocs els que són contestats o ho són  incompletament i fora de temps, entorpint d’aquesta manera la llavor d’oposició encomanada. Per llei ens correspon l’accés a la informació que se’ns denega reiteradament, però acudir als tribunals per a exigir els nostres drets suposa un desemborsament de diners al qual aquesta modesta agrupació no pot fer front. A més, el Sr. Evaristo Aznar va prohibir la gravació dels plens municipals, que són públics, impedint que les decisions que en el principal òrgan de decisió de la localitat es prenen arriben a tots vostés sense interferències. Nosaltres no tenim res a amagar i voldríem que tots vostés pogueren tindre coneixement dels acords que en els plens es prenen, i conegueren com i qui els pren, per a què pogueren formar-se una opinió lliure.

5.      RADIO MUNICIPAL: El Grup Municipal Socialista de la Llosa de Ranes no participa en el programa “La Llosa al dia”, al qual el Sr. Evaristo assisteix per a dir que tot el que nosaltres diem és mentida i donar la seua versió partidista d’allò que es tracta en els plens. Hem de fer constar que la ràdio municipal es troba en situació il·legal, al no tindre la llicència administrativa corresponent per a emetre. Si bé és cert que reconeguem la llavor de les persones que la porten endavant, i que estem d’acord en que continue existint, considerem que no hem de participar d’una il·legalitat permesa pel govern local, que podria comportar sancions, ni estem disposats a participar en un programa en què es concedeix primer la paraula als nostres representants i després al Sr. Evaristo durant molt més temps, sense dret a rèplica per la nostra part. Apostàvem per un cara a cara que, fins que descobrírem la il·legalitat, es venia denegant. Hem renunciat a formar part del Consell de la ràdio municipal i a participar en la mateixa fins que complisca amb la més estricta legalitat.

6.       INCOMPLIMENT REITERAT DE L’OBLIGACIÓ DE PRESENTAR ELS COMPTES AL “SÍNDIC DE COMPTES”: Els comptes del 2009 i 2010  continuen sense haver sigut lliurats al Síndic de Comptes, com és  obligatori,  i no és la primera vegada que  passa. A la vista del reiterat incompliment per part del govern del Sr. Evaristo,responsable màxim i únic,  el Síndic de Comptes va demanar a la Generalitat que no donara subvencions a  la localitat de la Llosa de Ranes. Ens diuen que és per falta de mitjans, però allò ben cert és que ja que el Sr. Alcalde incompleix amb les seues obligacions, almenys el Sr. Gustavo Aznar, a qui paguem per tindre’l a l’Ajuntament,  podria  seure’s a fer sumes i restes amb la secretària per a presentar-los a temps, o també, en lloc de contractar a Llicenciats en Comunicació Audiovisual contractar a un economista que l’ajudara.

7.      AJUDA A LLIBRES: Buscant confondre a la població, el Sr. Evaristo Aznar, es va atrevir a dir que havia renunciat al seu sou i que d’aquesta assignació s’anava a pagar l’ajuda de 40 euros que s’ha entregat per als llibres. Desconeixem la raó per la qual va renunciar al sou  que venia cobrant fins a juny de 2011, però el que és cert és que si ell va renunciar al sou, el sou del Sr. Gustavo és molt superior al que ell cobrava (va renunciar per a pagar l’ajuda o per a que Gustavo cobrara el sou?) Li ho vam dir en un Ple “l’ajuda a llibres s’haguera pagat del seu sou, si vosté haguera donat l’import que rep de Conselleria d’Educació per la prestació de serveis com a professor per a pagar la mateixa”.  L’ ajuda a llibres s’ ha pagat dels recursos de l’ Ajuntament, que entre altres coses té, perquè nosaltres paguem els impostos quan pertoca.

8.      TRINQUET  MUNICIPAL: És important que el nostre poble tinga un trinquet municipal en funcionament, però no és normal que funcione sense tindre regulada la seua situació administrativa. Resulta ser que no existeix conveni o contracte entre l’Ajuntament i la persona que l’explota i, mentre eixa persona es queda amb la recaptació de les entrades, beneficis de les apostes i beneficis del bar, l’Ajuntament (tots nosaltres), fem front a totes les despeses que el mateix ocasiona: llum, aigua, pintura, reparacions…  És així com si algú visquera en la nostra casa i pagarem totes les despeses nosaltres, sense cobrar lloguer i, damunt, li ingressàrem al banc un sou tots els mesos.

9.      PATRIMONI HISTÒRICO-ARTÍSTIC: Durant la passada legislatura es va emetre un bàndol on es convidava als veïns de la població que havien cedit al museu objectes antics, si era del seu interés, a personar-se en les dependències municipals per a recuperar-los. I no oblidem que, si els objectes del museu es volien tornar a les famílies, és perquè no es tenia cap intenció de re inaugurar-lo. Després de les últimes eleccions locals, i davant l’interés del PSPV-PSOE, la indiferència del nostre alcalde pel museu, es va convertir en mofa i burla quan se li va comunicar la possibilitat que entre els objectes del museu pogués existir un violí dels coneguts com “Stradivarius”, deixant clar que la nostra preocupació era per la totalitat del patrimoni Històrico-Artístic que havia acollit el citat museu, gràcies a tots aquells que en el seu dia van fer possible la seua existència. Aquest interés mostrat per nosaltres està sent menyspreat i frenat   per l’equip de govern del Sr. Evaristo, al  estar negant a l’oposició el dret a visitar els locals que alberguen els objectes del museu. Des d’agost  de 2011, per silenci administratiu, vam adquirir legalment el dret a visitar les diferents dependències municipals, on es troben emmagatzemats els ressenyats objectes, però topem amb la negativa del Sr. Evaristo, que fins i tot va prohibir a la Sra. Secretària de l’Ajuntament, que permetera a un dels membres de l’oposició, després d’adquirir el dret,  el visionat dels llibres del museu, que  suposadamente es troben dipositats a l’Ajuntament. El comportament de l’alcalde amb l’oposició, és el mateix que el dels malpagadors que no es neguen a pagar, però que no pensen pagar mai. Ens diu que una part dels objectes que conformen la HISTÒRIA DEL NOSTRE POBLE estan en l’escorxador i que hi ha perill  que el sostre caiga, per la qual cosa és arriscat visitar-lo. Amb eixe argument estan demostrant la seua incompetència, perquè porten al front de l’Ajuntament 9 anys i han consentit que eixe habitacle, que podria haver estat utilitzat per a moltes coses, arribe a l’extrem de trobar-se en perill d’ensorrament, sense donar solució i sense traure els objectes que allí es troben. El “Stradivarius”, objecte de la mofa del Sr. Evaristo, va resultar no ser un Stradivarius original, sinó una còpia que data de principis del S. XX amb un valor econòmic  de 1600 euros, a part del valor Històric i Sentimental. Eixe violí es trobava dins d’una bossa de deixalles, fora de la seu caixa i tirat a “Villa Maria”, a l’igual que la resta d’objectes que conformaren un dia el Museu Municipal. El Sr. Evaristo va criticar haver gastat 236 euros en la taxació del violí exigida per l’oposició, però no li va tremolar la mà en cobrar 45 euros per portar-lo a taxar.

10.  REDUCCIÓ CONSIDERABLE DE LES SUBVENCIONS A ALGUNAS ASSOCIACIONS LOCALS: Algunes associacions tindran la mateixa subvenció que en 2011 :Societat Musical –(24.000 euros), Assoc. del col·legi –(600 euros), Assoc. Danses “Ras i Pla”- (1800 euros), Radio Llosa-(1.000 euros); altres,  d’ entrada ,  la tindran més baixa: ‘Ames’ de casa (en 2011 van rebre 1000 euros, en 2012 rebran 800 euros) i Jubilats i Pensionistes ( en 2011 van rebre 1000 euros,en 2012 rebran 800 euros); altres la tindran augmentada d’entrada: Escola de Pilota (en 2011 reberen 1800 euros,en 2012 rebran 2000 euros) i Futbol CD Llosa (en 2011 va rebre 7000 euros,en 2012 rebrà 11.550 euros). Sense deixar de donar importància a les dades facilitades, el més important de les subvencions pressupostades per al 2012 és que han sigut retallades considerablement. Les anteriors associacions cobren una quantitat pressupostada d’entrada. La resta van a repartir-se un import considerablement menor que el pressupostat al 2011.

·        Associacions educació: 600per al  2012. L’import a repartir en 2011 entre les associacions d’educació era 1.200.

·        Associacions esportives: 3.300a repartir per al 2012. Al 2011 l’import a repartir entre les associacions i escoles esportives era de 18.900 euros .

·        Associacions acció social: 900 euros per al 2012. L’import  a repartir en 2011 era  de 1.200 euros.

·        Asociaciones culturals: 3.000 euros per al 2012. En 2011, l’import a  repartir era de 8.900 euros.

·        Al 2011, les associacions de benestar social tenien consignats 2.000 euros, que desapareixen per complet en 2012.

11.  ALGUNES DESPESES CRIDANERES: És sorprenent que es rebaixen les subvencions a les associacions, de les quals molts formen part, mentre el govern municipal del Sr. Evaristo no estalvia en despeses que, al nostre semblant, resulten inneces-sàries o que podrien reduir-se: Productes per a la invitació de nadal de l’Ajuntament (532,87 euros més una factura de xarcuteria de la qual no se’ns ha facilitat l’import ), caixes de nadal per al personal de la ràdio (124,42 euros), gasoil de vehicles municipals de novembre de 2011 (1058,23 euros), de desembre de 2011 (767,85 euros), d’ agost de 2011 (1279,27 euros) i gener 2012 (706,44), classes spinning al Centre Cívic de setembre de 2011 (1836 euros), d’ octubre de 2011  (2376, euros), de novembre de 2011 (2138,40 euros) de desembre de 2011 (2030,40 euros) i de gener 2012 (2052), comunicacions telefòniques (telèfons mòbils) de juliol 2011 (998,76 euros), de setembre de 2011 (1055, 96 euros), de novembre de 2011 (1055, 35 euros), de desembre 2011 (936, 91euros), d’agost 2011 (1240, 90 euros) i de gener de 2012 (893, 28 euros), reportatge festes patronals  2011 (2.360 euros), treballs extraordi-naris de Rafael Sanmiguel a les festes del 2011 (527 euros) invitació restaurant “Pebre Negre” a l’ alcaldessa de Carlet i secretari (140 euros), lloguer d’un aparell d’aigua mineral per a la ràdio municipal (21, 24 euros), aigua per a les dependències municipals (460,62 euros), dietes del Sr. Evaristo mes de juliol 2011 (268, 30 euros), invitació secretaris Restaurant “Carpanel” ( 188, 83 euros), Invitació Restaurant Pebrenegre (246 euros), lots de formatge agost 2011 (187, 20 euros), lots de formatge gener2012 (606,24 euros)… Aquestes despeses són exemples, hi ha més i més, i algunes d’aquestes des-peses es repeteixen al llarg de tot l’any, mensualment.

12.  L’ALCALDE MENYS DEMOCRÁTIC DE LA DEMOCRÀCIA: Cap alcalde al front de la localidad de La Llosa de Ranes, des de l’existència de la democràcia (Sr. Sancho, Sr. Delgado, Sr. Sanfelix, Sr. Climent…), ha privat a l’opossició de regidories, cap  alcalde excepte el Sr. Evaristo, que no ha donat  l’oportunitat a l’oposició  de encarregar-se de cap àrea en concret. Privant-nos d’eixa possibilitat, ens ha tancat les portes de l’Ajuntament per complet, de la casa de tots, al no poder tindre accés a la documentació referent a qualsevol regidoria si no passa pel seu filtre; ell és qui decidix com, quan, on  i si podem accedir a la documentació necessària per a conéixer el vertader estat del nostre Ajuntament ; documentació que, per suposat, no ens facilita en la seua totalitat. Podem afirmar que des del put de vista democràtic,  el Sr. Evaristo és el pitjor alcalde que ha estat al front del nostre Ajuntament en més de 50 anys.

“Treballem pel poble, treballem per tu”

Poden contactar amb nosaltres a través de:

 

Telèfon: 654 66 89 74

Facebook: Pspv-Psoe Lallosaderanes

Afegeix un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *