800 anys del naixement del gran rei en Jaume I

El meu homenatge al creador de la nostra nació.

Del LLibre dels Feits. La conquesta de València era una empresa fantàstica i "meravellosa".

[240.] "E sobre aço respos don Fferrando nostre
oncle, e dix ques maraueylaua molt daquest pensament que nos hauiem feit quan
lo uoliem metre en obra: car pendre Ualencia era gran cosa, e uolien fer ço que
anch hom de nostre linyatge nou poch acabar, e que nos no entrassem en nostres
Regnes, pus tan grans coses uoliem fer, que no poguessem parlar ab nostres
homens ni els ab nos, que seria cosa que fer nos poria, que tan gran cosa nos
pot aixi acabar. E la Reyna atorga ço que ell hauia dit, car ab ·II· seren
acordats pel cami que aixi ho dixessen."

Afegeix un comentari