Principis Bàsics de les CUP’s

Discurs de presentació que es va portar a terme el 24 de gener durant l’assemblea general que es va realitzar al Casino de Vic per tal de presentar la candidatura i el programa de la CUP.

La CUP ? Candidatura d?Unitat Popular, tal com ja vam fer a les anteriors eleccions municipals, a les properes eleccions , que hi haurà al maig del 2007, ens tornem a presentar a Vic.

 El que diferencia la CUP dels altres partits polítics és que nosaltres volem utilitzar la política i el fet d?entrar a l?ajuntament com a eina per tal de poder millorar la nostra ciutat, tenir una veu que ens representi a través de l?eina que se?ns ha donat. Amb això, el que vull dir, és que la política com a tal, no és la nostra finalitat, sinó que el que pretenem és canviar Vic, com un pas més cap el canvi dels Països Catalans.

 Tot seguit us faig una síntesi dels principis bàsics que defensem les CUP?s

 L?aprofundiment en la Democràcia Participativa, d?articular mecanismes de participació i d?aprofundiment democràtic que permetin a les persones decidir sobre aspectes de la vida pública i controlar la tasca de l?ajuntament.

Unes ciutats integradores i socialment igualitàries; treballar per la integració, entesa com una igualtat d?oportunitats real, però, alhora també com la possibilitat de gaudir d?un entorn social i cultural enriquidor i com al dret a participar en la definició i construcció del model de ciutat.

Cal fer dels municipis un dels principals motors en la reconstrucció nacional dels Països Catalans. Per això, defensarem polítiques de promoció de la nostra llengua, cultura i identitat nacional, partint de la base de la integració, la cohesió social i el sentit de comunitat.  Des de l?ajuntament i des dels nostres representants municipals  defensarem l?exercici democràtic del dret a l?autodeterminació.

Un desenvolupament econòmic, social i territorial realment sostenible, és a dir, des dels diferents projectes estratègics tinguin com a referència un model de territori equilibrat i un creixement econòmic respectuós amb el medi ambient i amb la millora de la qualitat de vida de la majoria de la població.

La dinamització del teixit associatiu i la promoció de l?autoorganització ciutadana. La CUP es compromet  en el treball d?anar configurant una forta xarxa social de caire popular, com a principal garantia d?unes ciutats vives i participatives .

Vic, una ciutat solidària, la nació catalana i, per tant, la nostra ciutat, ha de ser un exemple de solidaritat amb els pobles que lluiten pel seu dret a la vida i a la dignitat. Aquesta solidaritat ha de veure?s reflectida tant des de l?actuació institucional, com des de la promoció educativa dels valors que la fan possible.

Afegeix un comentari