Violència Ucrania

Paper Parlament Europeu

El reprova ment de la violència en Ucraïna és una fet per el que esta preparat el Parlament Europeu en el sentit de que el control dels tractats exteriors i  la possibilitat de imposar sancions als països que incompleixen els drets humans consagrats en la carta europea dels drets humans , obre la possibilitat de prendre mesures en contra d’aquest tipus d’actuacions mitjan la suspensió dels acords vigents amb el país en questió.
Afegeix un comentari