Solcades

Eduard Solà Agudo

M. Porci Cató: ‘D’agricolia’ (XII)

22 de novembre de 2020

‘Si em demanes quin predi és preferible, així et respondré: De tota la terra conradissa i en el lloc millor [compra] cent jovades de camp. La vinya és el primer si fa bon vi o en fa molt; en segon lloc, hort regadiu; en tercer, salzereda; en quart, olivar; en cinquè, prat; en sisè, fromentera;

Llegir més