tempus fugit

de tot i de res

tecnologia primermundista

2 de juliol de 2019

Ara, en els països industrialment avançats, gràcies a la sofisticada maquinària agrícola recol•lectora dels cereals, alhora segadores i empaquetadores d’enormes garbes que, en forma d’espiral, decoren el paisatge campestre, s’haurà de deixar per la pagesia dels països, sempre i encara ara, maltractats pel primer món, sofrir en la seva en carn la dita: “com més

Llegir més