Solcades

Eduard Solà Agudo

La confiança

12 de maig de 2019

Una volta vaig sentir a dir a una professora de la facultat que el ‘drama del cristianisme era [el fet de] la Resurrecció’, la qual cosa des d’aleshores, quan hi penso, sempre m’ha suscitat un cert debat interior. A què es referia, exactament? Talment com allò que el professor de Filosofia de l’ESO mos digué

Llegir més