Solcades

Eduard Solà

Les revolucions permanents

4 d'agost de 2018

L’impacte de la industrialització arreu d’Europa capgirà l’ordre de tots els costums i hàbits. L’adveniment de la fàbrica, el treball assalariat, la concentració demogràfica als cursos alts i mitjans dels rius, primer, i a les ciutats després, significà una ràpida tranformació de les economies dependents o pròpies de l’agricultura, que fons aleshores fou el centre de totes les coses

Llegir més