mrphrasalverb

easy approach to phrasal verbs

ENGLISH JOKES:28

HOW DO HENS STAY FIT?

com es mantenen les gallines en forma?

…THE “EGG-ERCISE”

Joc de paraules amb “EGG”  ou en Anglès i la pronunciació de “EXERCISE”, fer exercici en Anglès.

PROPER DIMARTS: 10 FEBRER

3r apunt de mrphrasalverb  de la partícula UP& PHRASAL VERBS

3r SIGNIFICAT DE UP
3r SIGNIFICAT DE UP

 

 

MEANINGS OF PARTICLE “UP IN PHRASAL VERBS”: SECOND

2.- COMPLETION

3r SIGNIFICAT DE UP

 

 

20150204_181412Main verb meaning: :  to come to a finish

Phrasal verb meaning:   to arrive , esp. by lengthy route or process.

 

 

20150204_181135 

 

Main verb meaning: To take a liquid into the mouth and swallow it

Phrasal verb meaning: to drink all your drink

 

20150204_181203

Main verb meaning:  to separate into parts

Phrasal verb meaning: to separate something into smaller parts and share them between people

 

 

Copyright: Eduard Alonso Torm. Tots els drets reservats

ENGLISH JOKES: 27

WHAT DID THE STAMP SAY TO THE ENVELOPE?

...STICK WITH ME WE’LL GO PLACES!

Traducció: Què li va dir el segell al sobre? … Enganxa’t amb me, anirem als llocs!

MRPHRASAL VERB INFORMA:

DEMÀ DIJOUS 5 FEBRER, NO US PERDEU L’APUNT SOBRE ELS VERBS AMB LA

PARTICULA

20150104_161949

MEANING OF PARTICLE “UP” IN PHRASAL VERBS : FIRST

THE PARTICLE “UP” HAS FIVE MAIN MEANINGS

1.- UPWARDS

20150104_161949

 

20150202_164024

Main verb meaning: to engage in flight

Phrasal verb meaning:  to fly upwards

 

20150202_163951

 

Main verb meaning: to select

Phrasal verb meaning:  to lift something/someone

 

20150202_163917

 

Main verb meaning:  to release air or gas

Phrasal verb meaning: to explode

 

 

 

 

Copyright  :Eduard Alonso Torm. Tots els drets reservats.