EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Sóc protagonista

8
Publicat el 16 de juny de 2014
Des de l’educació infantil també podem trobar conductes de gelosia per part dels infants. La Gelosia es podria definir com un sentiment desagradable que té unes causes i produeix uns efectes secundaris.La gelosia sorgeix quan es percep amenaça, errònia o no, de perdre l’afecte d’una vinculació afectiva.Normalment, en aquestes edats, solen ser pel naixament d’un germà, no vol dir que aquest motiu sempre desenvoqui gelosia, però si és possible que sigui una de les causes del perquè l’infant sent gelosia. Pot sentir-se desplaçat per l’arribada del germà nou i pot comportar regresssió a etapes anteriors, comportament no propi de la seva edat perquè creu que els pares només l’estimaran si és petit.

També es poden donar altres causes, com rivalitats fraternes entre germans, factors socioculturals i educatius…és un tema bastant complexe que els educadors infantils hem de tenir en compte a l’aula.

A l’escola seria convenient actuar així davant la gelosia:

-No hem d’establir diferències, preferències o comparacions entre els alumnes

-No hem de fer manifestacions d’expectatives acadèmiques com a element negatiu, tant de manera implícita com explicíta.

-Hem de proporcionar una atenció individualitzada a tots els alumnes

-Hem de donar el mateix reforç positiu social a tots els alumnes

-Hem de facilitar canals de comunicació emocional i afectiva

-Hem de proporcionar un context, ambient i clima positiu a l’aula que faciliti unes bones interaccions entre tots els alumnes

-Hem de vetllar per una normalització i integració de tots els alumnes i evitar doncs l’aïllament.

Per això, a l’aula podriem fer la següent activitat:


 EL PROTAGONISTA DE LA SETMANA

Objectius:

 -Fomentar l’autoestima
-Atendre individualment cada infant
-Potenciar la participació i col·laboració dels nens i les nenes

-Potenciar el vincle afectiu famílies-infants
-Potenciar l’empatia
-Fomentar la comunicació oral
-Saber expressar emocions
-Esperar el torn

Desenvolupament:

Convidarem als infants a seure en rotllana i els hi explicarem que cada setmana escollirem un nen/a perquè sigui el protagonista de la setmana següent. L’elecció la podem fer per ordre alfabètic, per sorteig, per la col·locació dins l’aula etcEs recomanable fer l’elecció divendres i així dilluns començaria la seva setmana. És important, a través de l’agenda, fer saber els pares de l’activitat ja que se’ls hi demanarà col·laboració.

Quan el nen/a sigui el protagonista, li podem posar una medalla que ell sempre que vulgui podrà lluir-la.

Durant la setmana, farem activitats que girin entorn al nen/a en qüestió. 

1. Elaborar un llibre. El seu contingut estarà ple de dibuixos que els companys han fet per el nen/a, pot ser un retrat del protagonista, fotografies, anotacions dels pares que facin referència al nen/a. Un cop acabada la seva setmana, el nen/a podrà endur-se el llibre cap a casa.

2. Presencia del pare/mare/avi/àvia del nen a l’aula. Consisteix en que un familair del protagonista prepari una activitat conjunta. Si per exemple l’àvia sap tocar un instrument, que el toqui davant dels nens i nenes, si hi ha un pare policia que ens expliqui la professió…

3. Racó del protagonista. Reservarem un espai per l’infant amb els seus contes, joguines, musiques preferides.

4. Temps dedicat al nen/a. Ens pot explicar qualsevol cosa que vulgui expressar, menjar preferit, alguna vivència…

5. Ser l’encarregat. Estar sota la responsabilitat de diverses tasques com ara , passar llista, mirar el temps…


Exemple d’una portada d’una nena que ha estat protagonista.

 

ML.

 

Publicat dins de Educació Emocional i etiquetada amb | Deixa un comentari