EL RACO DEL MENUT

per compartir recursos, debats i experiències

Amb els cinc sentits

10
Esteu atents al article d’avui i poseu els cinc sentits perquè parlarem de l’educació sensorial.

Però què és exactament? És un aspecte molt important en el desenvolupament de l’infant ja que el primer contacte que fem amb l’entorn és a partir dels sentits. A partir d’aquí, és el desenvolupament posterior de les capacitats cognitives i motores.

J.R. Gimeno és un dels autors que proposa l’educació dels sentits basada en l’exercitació multisensorial i interactiva i en la concreció d’una metodologia de l’educació sensorial.

A les llars d’infants podem aprofitar el seu programa i fer una sèrie d’activitats relacionades amb els diferents nivells de coneixement o domini del sentit que volem treballar.


ESTIMULACIÓ VISUAL 

Podem agafar una sèrie de fruites per treballar la visió.

OBJECTIU: Reconèixer diferents grandàries (gran-petit) i els diferents colors.

DESENVOLUPAMENT: 

Grau 0: Coneixement. Identificació. L’educador/a manipula diferents fruites de diferents tamanys i colors. (Poma, Raïm, Melò, platán, maduixa, mandarina…)
Grau 1: Exercitacions. Domini. L’educador/a manipula diferents fruites i ensenya quines són grans i quines són petites. Després classifica els objectes en grans i petits o bé pel seu color. 
Grau 2: Memòria. A curt termini: Després de l’explicació els infants han de buscar una fruita petita i una fruita gran. Passat uns dies han de trobar la fruita amb la grandària demanada.
Grau 3: Agudesa. Trobar fruites de color vermell
Grau 4: Aplicació. En un temps determinat endreçar les fruites de gran a petit.ESTIMULACIÓ AUDITIVA

Podem agafar vàris materials sonors.

OBJECTIU: Discriminar els diferents sons de vàris instruments

DESENVOLUPAMENT: 
 
Grau 0: Coneixement. Identificació. L’educador/a manipula diferents màterials sonors. Un triangle, un tambor, una flauta, una harmònica, un xilofòn, unes maraques…
Grau 1: Exercitacions. Domini. Escoltar el so de diferents instruments i identificar l’objecte amb el so que l’ha produït. Identificar entre dos sons (triangle i tambor) sense contacte visual.
Grau 2: Memòria. Passat uns dies identificar el so amb l’instrument senyalant quin es.
Grau 3: Agudesa. Sense tenir contacte visual, relacionará el so amb el instrument dibuixat en una lámina.
Grau 4: Aplicació. Posarem una audició musical i hauran de reconeixèr a través d’unes lámines quins instruments han sonat.ESTIMULACIÓ TÀCTIL

Preparar diferents fruites.

OBJECTIU: Identificar les fruites segons com és la seva pell (rugosa, fina, llisa) i també es pot treballar el tamany (petit-gran)


DESENVOLUPAMENT: 
 
Grau 0: Coneixement. Identificació. L’educador/a manipula diferents fruites. Un albercoc, taronja, poma…)
Grau 1: Exercitacions. Domini. Classificar les fruites segons la seva pell, rugosa, fina…
Grau 2: Memòria. Demanar que ens senyalin una fruita amb la pell suau. 
Grau 3: Agudesa. Amb els ulls tancats fer una escala de fruites del més petit al més gran.
Grau 4: Aplicació. En un temps determinat, classificar les fruites segons el seu tacte.ESTIMULACIÓ GUSTATIVA


Preparar diferents fruites.

 OBJECTIU: Identificar les fruites segons pel sabor que tenen.


DESENVOLUPAMENT: 
 
Grau 0: Coneixement. Identificació. L’educador/a manipula diferents fruites pel sabor que tenen. Àcid-dolç
Grau 1: Exercitacions. Domini. Classificar les fruites pel sabor que tenen.
Grau 2: Memòria. Amb els ulls tapats tastar una taronja, una mica de sucre i dir el sabor que tenen.
Grau 3: Agudesa. Provar diferents sucs i identificar a quina fruita correspon.
Grau 4: Aplicació. En un temps determinat, classificar el nombre més elevat possible d’aliments pel gust.ESTIMULACIÓ OLFACTIVA


Preparar diferentes bosses que continguin canyella,taronja i vinagre.

 OBJECTIU: Identificar diferents olors.


DESENVOLUPAMENT: 
 
Grau 0: Coneixement. Identificació. Manipular diferents bosses petites amb olors i olorar-les.
Grau 1: Exercitacions. Domini. Classificar les diferents olors en agradables i desagradables
Grau 2: Memòria. Amb els ulls tapats indentificar una olor (coneguda abans per l’infant) i anomenar-la.
Grau 3: Agudesa. Olorar bosses que continguin canyella, taronja i vinagre i identificar el nom i dibuix que li correspon.

Grau 4: Aplicació. En un temps determinat, classificar el nombre més elevat possible d’olors.Després d’aquestes 5 activitats s’haurà de fer una avaluació de si els infants han assolit els objectius proposats. Es pot fer una taula d’observació, amb diferents indicadors i un codi qualitatiu (Molt bé, Bé, Regular, Malament…)

Es poden treballar els cinc sentits de moltes maneres, amb aliments, amb peces de colors, contes sensorials, joguines sonores, la panera dels tresors i el joc heurístic, tenim un gran ventall de recursos per treballar l’educació sensorial. 

Però a l’hora de programar una activitat sensorial (o qualsevol altre) hem de tenir molt en compte l’estadi evolutiu d’un infant, ja que no és el mateix un de 6 mesos que un de 12 o un de 2 anys.

També hem de tenir present l’atenció a la diversitat es pot donar el cas que  tinguem a l’aula un nen/a amb una deficiència de la visió o de la oïda i s’ha de fer una adaptació, anomenat PI (programa individualitzat) on marcaran els objectius i quina serà la metodologia que s’utilitzarà per fer l’activitat.

Però aquest darrer tema és molt més extens i en properes actualitzacions aprofundiré més sobre els infants amb necessitats educatives especials.

De moment, aquest ha estat un primer tast sobre l’educació sensorial.

ML.