NOSAL3 en som + de tres

Agenda ludicombativa comentada.

ECOFÒRUM A L’ALCÚDIA. Resum.

                Per
fi ens hem decidit a fer una mica més de cas a la nostra agenda i aquest cap de
setmana hem acudit a gairebé tot el que us havíem proposat. Us en farem cinc
cèntims, i ho farem en diferents apunts, ja que aquest primer se’ns ha fet ja
massa llarg.

Us adjuntem l’enllaç a la pàgina d’Ecofòrum per
si voleu saber més:

http://ecoforumpv.wordpress.com/

 

                El
dijous estiguérem a la Casa de la Cultura per escoltar a Carles Arnal i les
propostes d’Ecofòrum, de la mà de Ricardo Almenar.

                Els
indicadors més solvents disponibles diuen que no anem ben encaminats. Indiquen
alarma i insostenibilitat en els nostre sistema. D’altra banda, es dóna una
situació paradoxal a la nostra societat: aparentment, cada vegada es fa més pel
medi ambient, per mitjà d’Organismes, publicacions, declaracions, inversions…
Però tot açò no serveix si el ritme de degradació és major.  (No serveix de molt incrementar un 20% la
producció d’energies renovables si el consum d’energia total ha augmentat un
30%).

                Blasco
i altres espavilats del PP s’empenyen en campanyes de publicitat per mostrar
projectes, estudis, proteccions nominals de parcs,… per intentar ocultar la
realitat de la insostenibilitat del nostre model. S’han aprés el llenguatge,
però cal mirar amb detall els fets. Ja s’han produït pèrdues irreversibles, les
conseqüències dels quals seran greus. Altres efectes no són irreversibles, però
revertir-los resultarà molt car i difícil. La lluita per la sostenibilitat no
és una opció, és un imperatiu ineludible.

                Revisem
per damunt els principals indicadors (recursos i residus):

                I.-
EL TERRITORI I LA BIODIVERSITAT.

                És
un recurs bàsic i limitat per excel·lència, no renovable. En els darrers anys
hem vist l’ocupació accelerada del territori amb un ritme sense precedents. Els
seus efectes greus són: Inutilització de territori; Destrucció d’ecosistemes i
biodiversitat; dificulta els processos ecològics bàsics (ex: els cicles de
l’aigua). I a més, les demandes d’aigua, d’energia i de matèries primeres  s’han vist incrementades, a més de les
demandes de serveis com: sanitat, educació, seguretat, neteja, etc. i d’altres
efectes negatius econòmics, socials i culturals.

                L’urbanisme
s’ha concentrat a les zones litorals, on podem afectar ecosistemes molt fràgils
i escassos com són els costaners i submergits (praderes de posidònia) i
ecosistemes poc antropitzats també valuosos (zones d’horta). I no només a la
costa, a l’interior s’han vist altres repercussions: pedreres, xarxes
elèctriques, parcs eòlics sense estudi d’impacte ambiental, embassaments, AVE,
autopistes… Deforestació i degradació de la vegetació natural. Erosió i risc de
desertificació.

                La
legislació que ha impulsat el PP (i la manera d’aplicar-la) ha afavorit aquesta
desmesura i desordre territorial. Tot açò provoca una degradació massiva dels
ecosistemes i els paisatges, de la biodiversitat: un important patrimoni
heretat que estem posant en perill. No es pot compensar amb la declaració de
menudes illes de protecció (que també estan degradant-se, tot i la seua
protecció).

                II.-
AIGUA.

                És
un recurs renovable, però en la pràctica, escàs i limitat. És origen de
conflictes arreu del món i anirà en augment. Al País Valencià, l’increment
continuat de les demandes, sobretot lligades a l’urbanisme ens col·loca un
nivell molt per damunt d’altres regions i països comparables. Tenim un consum
molt elevat i ineficient, que creix per damunt de l’increment de la població, i
per damunt de l’increment del PIB. No existeixen suficients mesures d’estalvi i
de regulació d’usos sumptuaris. Hi ha enormes pèrdues en la xarxa de
distribució. Tenim encara nivells molt baixos de depuració terciària i de reutilització
de l’aigua. Existeixen nivells elevats de degradació i contaminació dels
ecosistemes aquàtics. Molts dels nostres rius estan morts o molt amenaçats. Les
àrees humides estan molt degradades, només cal mirar l’Albufera. Les aigües
subterrànies estan sobreeexplotades i contaminades per la salinització i
nitrificació.

                El
repte consisteix en implantar una nova cultura de l’aigua i que es plantege de
manera racional la gestió de la demanda.

                III.-
L’ENERGIA.

                És
un altre recurs bàsic, vital per a la nostra societat. Ara per ara, el nostre
consum energètic és radicalment insostenible. La major part del nostre consum
és d’energies no renovables, de procedència exògena. Açò ens fa depenents
d’altres i vulnerables a les elevacions inevitables de preus, amb recursos que
tenen els dies comptats. I a més, són font contaminants i generadores de
residus molt perillosos (nuclears). Els gasos d’efecte hivernacle s’incrementen
per damunt dels llindars aprovats a Kioto.

                No
es tracta únicament de promoure les energies renovables. Cal implantar-les de
manera respectuosa amb el medi ambient i l’entorn humà. Cal una planificació
integral, que busque estabilitzar el consum energètic o fins i tot
disminuir-lo, i que establisca estratègies d’estalvi i eficiència en tots les
sectors econòmics. És essencial també intervindre en el transport. El foment
del transport públic feria les nostres ciutats més tranquil·les, menys
sorolloses, més segures, més saludables, més habitables… Cal restringir de
manera important el trànsit privat a gran part de les ciutats.

                IV.-
RESIDUS I CONTAMINANTS.

                Parlarem
dels contaminants gasosos, ja que els hídrics i d’efecte hivernacle ja els hem
vist. A les grans ciutats són preocupants especialment els òxids de nitrogen i
les partícules en suspensió, que segueixen creixent de manera continuada. El
seu origen principal està vinculat al trànsit d’automòbils i ara per ara, no hi
ha estratègies per reduir-los.

                A
determinades comarques o zones industrials, hi ha focus importants de
contaminació, com ara les cimenteres,, la zona taulellera de Castelló i el
polígon industrial del Serrallo. La Plataforma NO a la contaminació ha
denunciat nivells importants de contaminants, i han posat en evidència el
descontrol dels registres de mesura.

                La
recent llei de qualitat ambiental està plena de forats i trampes (especialment
en el annexos)  que permeten que moltes
activitats escapen a nivells efectius de control.

                Quant
als residus sòlids cal distingir:

               
Industrials: són especialment preocupants, ja que molts d’ells són tòxics i
perillosos i creixen per damunt de la mitjana estatal. Encara no s’ha publicat
un cens fiable i hi ha un gran descontrol en el seu tractament. Les estratègies
de producció neta estan molt endarrerides i el Centre de tecnologies netes als
llimbs.

               
Nuclears: no tenen cap possible tractament. El seu volum és elevat i no se sap
què fer amb ells (es comentà que una vegada desmantellada Cofrents, podria
passar a ser un dipòsit d’aquests residus).

               
Agropecuaris: Molt importants al País Valencià i molt perillosos. Ara
s’incineren en part. (un exemple: els purins porcins).

               
Urbans: és alarmant l’absència d’estratègies sostenibles. Continua creixent el
volum total per càpita, cosa que indica la seua insostenibilitat. No hi ha
estratègies serioses de prevenció: evitar els residus, així com tampoc de
reducció i minimització en origen. No hi ha recolida selectiva més que de
manera voluntarista i molt ineficient. Els sistemes de separació posterior
funcionen malament. El resultat: vora el 70% dels residus s’ha de soterrar,
creant greus problemes amb els abocadors i infraestructures associades, i amb
el seu transport. Les zones de tractament són massa grans i ineficients. El
risc d’incineració comporta contaminació i desincentivació de les estratègies
sostenibles. Cal un model de gestió dels residus urbans basat en la prevenció i
màxim reciclatge, amb recollida separada no voluntarista.

                V.-
CERCANT SOLUCIONS GLOBALS: UNA NOVA ECONOMIA MÉS ECOLÒGICA.

                Cal
que l’economia es fonamente en l’ecologia, no que la destruïsca. No és cert que
les estratègies de sostenibilitat generen atur o que debiliten l’economia. Això
passarà si no s’intervé de cara a la sostenibilitat. Potser algunes activitats
siguen incompatibles, però altres resulten incentivades: fabricació i
implantació de plaques solars, depuració, reciclatge, reutilització. Pot
promoure la investigació i la innovació en sectors punters de futur.

                L’economia
sostenible és més eficient i més competitiva, amb més futur. L’ineficiència
energètica hídrica, de materials,… s’acaba pagant. Una economia que exhaurisca
els recursos que necessita i que provoque més residus dels que pot assimilar és
un desastre i ens porta a un pou del qual serà molt difícil eixir.

                El
paper de la política en tot açò (per a això cal una altra política):

                Per
avançar cap a la sostenibilitat: calen intervencions de molts agents, de molts
tipus i a nivells diferents: educació, formació, conscienciació,
reivindicacions, actuacions legals, mobilitzacions, denúncies. Les iniciatives
poden ser personals, de grups, però també actuant políticament. Aquestes veus
són compatibles, s’han de combinar, s’han de reforçar. No basten iniciatives
personals ni actuacions locals, calen solucions globals.

                Calen
polítiques diferents en tots els sectors. Al Parlament i als Ajuntaments es
poden desenvolupar iniciatives importants. Una decisió política pot tindre més
efecte que milers d’actuacions puntuals. Les lleis, les mesures de foment, les
regulacions, els pressupostos… tenen immenses repercussions a totes les
escales.         

Antonio Estevan té un carrer a Sueca. Avaluació d’impacte ambiental al riu Verd.

Us adjuntem la notícia de Xúquer Viu informant-nos que l’Ajuntament de Sueca a posat a un carrer el nom d’Antonio Estevan.

I a més…

En el procés del projecte de restauració del riu
Verd que es va iniciar amb una jornada de participació el passat 15 d’octubre a
Benimodo, des de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental del
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, s’estan efectuant consultes per
tal de determinar si el projecte de restauració
del riu Verd en els termes municipals de Benimodo, Massalavés, Alberic i
Alzira ha
de sotmetre’s o no al
procediment d’avaluació d’impacte ambiental.

 

En arxius hi teniu la
petició del Ministeri en PDF.

 

LA CIUTAT DE SUECA DEDICARÀ UN CARRER A ANTONIO ESTEVAN, DEFENSOR DEL XÚQUER

 

L’Ajuntament de Sueca aprova dedicar un carrer a Antonio Estevan, fundador de Xúquer
Viu i membre destacat de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, que va
morir el passat mes de setembre. Antonio Estevan va ser guardonat amb
el premi “Aigua Clara” atorgat en 2007 al municipi riberenc de Polinyà
del Xúquer.

 

En
el plenari d’ahir, Elvira Mondragón, representant a Xúquer Viu i a
l’Associació d’Amics de la Muntanyeta dels Sants, va fer una emotiva
intervenció, destacant la consideració cap a Sueca per part d’Antonio
Estevan que la considerava la capital del Xúquer.

 

L’enginyer Antonio Estevan  a partir del 2003 es bolcà en la lluita contra la sobreexplotació del riu Xúquer per tal d’aconseguir la seua plena recuperació, contribuint de manera decisiva als esforços que aquests darrers anys s’han dedicat al Xúquer, la qual cosa ha significat un autèntic canvi social.

En el conflicte del transvasament Xúquer-Vinalopó, Antonio va ser la persona clau que possibilità la modificació del projecte, amb la cancel·lació del planificat des de la presa de Cortes de Pallàs
-a 100 quilòmetres de la desembocadura- i el seu trasllat a l’Assut de
la Marquesa, a tan sols 3 quilòmetres de la desembocadura.

Antonio Estevan,
persona compromesa social i ecològicament, es va recórrer la geografia
valenciana, i especialment la de la Ribera, donant xerrades i
organitzant reunions que van promoure la presa de consciència de
nombroses persones cap als problemes de l’aigua i la necessitat de
canviar la seua gestió.

 

En la foto Antonio Estevan amb el premi de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua a Xúquer Viu atorgat a Sueca al 2004

SEGONA PART:                  

 

(El document s’ha presentat en castellà. Una vegada més no sabem que els nos3 drtes lingüístics ens permeten presentar la documentació en la nostra llengua -veieu si no l’apunt de la xerrada d’Alfons Esteve-.

Però no passa res, nosal3 us ho traduïm)

 

 

CIF G97493936 – apartat de correus 167 (46250) L’Alcúdia –
València – e-mail: xuquerviu@hotmail.com

 

 

ASSUMPTE: Contestació a
consulta sobre decisió d’avaluació d’impacte ambiental del projecte
20090018RER, RESTAURACIÓ DEL RIU VERD EN ELS TERMES MUNICIPALS DE BENIMODO,
MASSALAVÉS, ALBERIC I ALZIRA (VALÈNCIA)

 

 

Roger Pons Vidal amb NIF 20761094, domiciliat al C/ Sèquia Reial 1, 46260, Alberic, com a president de l’Associació “Xúquer Viu” amb CIF G97493936 i domicili postal Apartat de Correus 167, 46250
L’Alcúdia, presenta els següents suggeriments davant la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

 

1) Sobre les entitats a les quals s’ha sotmès a consulta la
decisió

 

Hem conegut des de la nostra organització
que la Dirección General de Calidad
Ambiental
ha sotmès a consultes la determinació de si deu sotmetre’s o no
al procediment d’avaluació ambiental el projecte de “Restauració del riu Verd”.

 

Xúquer Viu intervingué activament en la
jornada de participació, convocada per la Confederació Hidrogràfica de Xúquer,
celebrada el passat 15 d’octubre en la localitat de Benimodo.

 

Igualment Xúquer Viu fou una de les dues
entitats que presentà formalment un escrit de suggeriments i consideracions a
la memòria del projecte, escrit que adjuntem al final d’aquesta contestació.

No obstant, per a la nostra sorpresa, la nostra
organització no ha estat inclosa entre aquelles a les quals s’ha consultat la
decisió esmentada més amunt. Malgrat tot, esperem que les nostres
consideracions siguen tingudes en compte així com que se’ns consulte en ulteriors
ocasions.

 

2) Sobre el sotmetiment a avaluació d’impacte ambiental del
Projecte

 

Respecte a la consulta, la nostra organització
considera que, si bé la finalitat del projecte és la recuperació del bon estat
ecològic del riu Verd i, per tant, l’actuació proposada millorarà la situació
actual, sí hauria de sotmetre’s el projecte a avaluació d’impacte ambiental,
en base a les següents consideracions:

 

 

1.- Tant el naixement del riu Verd (Ullals) com el seu primer tram
és un zona LIC (Lloc d’Importància Comunitària), que formarà part de la Xarxa
Natura 2000 i alberga importants espècies animals i vegetals, en perill d’extinció,
endèmiques i mereixedores de protecció especial,
tals como Valencia hispanica (samaruc) (en perill
d’extinció segons el catàleg nacional, el valencià i la UICN, Directiva d’hàbitats
Annex II)), Dugastella valenctina, Unio elongatus (Catàleg Valencià de
Fauna · Annex IEn perill
d’extinció Conveni de Berna · Annex III, Directiva d’hàbitats · Annex
V), Theodoxus valentinus, i Theodoxus velascoi, (Catàleg
nacional: En perill d’extinció. Catàleg Valencià de Fauna: Annex I –
En perill d’extinció) que en el cas de les espècies del gènere Theodoxus (gasteròpodes aquàtics),
constitueixen l’única població coneguda a tot el món., Squalius pyrenaicus (vulnerable UICN), Anguilla Anguilla (Anguila) (Categoria UICN · Vulnerable,
Conveni de Barcelona · Annex III),
Atherina boyeri
(Pejerrey) (Categoria UICN · Vulnerable), Barbus guiraonis (Barb mediterrani)
(Categoria UICN · Vulnerable Directiva de hábitats · Anexo
V).

 

 Es
tracta d’espècies prioritàries (Valencia hispanica) la conservació de
les quals suposa una especial responsabilitat per al País degut a
la importància de la
proporció de la seua àrea de distribució natural inclosa en el territori
contemplat en l’article 2 (Directiva
Hàbitats, DIRECTIVA 92/43/CEE ) o de les altres espècies d’interés
comunitari.

 

La figura de protecció d’aquest ecosistema així com la sensibilitat
ambiental i la seua fragilitat fan necessari que se sotmeta a avaluació d’impacte
les actuacions a realitzar, per molt positives que ens puguen semblar.

 

– L’article
3 apartat 2 del Real Decreto Legislativo
1/2008
, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació
d’Impacte Ambiental de projectes estableix que:

 

2. Només hauran de sotmetre’s
a una avaluació d’impacte ambiental en la forma prevista en aquesta llei, quan
així ho decidisca l’òrgan ambiental en cada cas, els següents projectes:

 

a)
Els projectes públics o privats consistents en la realització de les obres,
instal·lacions o de qualsevol altra activitat compresa en l’annex II.

 

b) Els projectes
públics o privats no inclosos en l’annex I que puga afectar directament o
indirecta els espais de la Xarxa Natura 2000.

 

La
decisió, que ha de ser motivada i pública, s’ajustarà als criteris establerts
en l’annex III.

 

El projecte de
restauració del Riu Verd s’enquadra en el subapartat b d’aquest article. Al
consultar l’annex III que conté els criteris de selecció que serviran per a
determinar si un projecte d’aquest grup se sotmet al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental, s’assenyala com un d’aquests criteris:

 

1.
Característiques dels projectes: Les característiques dels projectes hauran de considerar-se,
en particular, des del punt de vista de:

(…)

5. Àrees classificades o protegides per la legislació de l’Estat
o de les Comunitats Autònomes; àrees d’especial protecció designades en
aplicació de les Directives 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, y
92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992.

 

A
més la Disposició Addicional Quarta d’aquest Real Decreto Legislativo 1/2008 obliga a la subjecció d’avaluació
ambiental dels projectes estatals que puguen afectar als llocs de la Xarxa
Natura 2000. Aquesta avaluació ambiental hauria d’estudiar les repercussions en
el LIC “Ullals del Ríu Verd “del projecte tenint en compte els objectius de
conservació d’eixe LIC.

 

 

– D’altra banda, segons l’article 6 apartat 3 de la Directiva Hàbitats,
DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSELL de
21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la
fauna i flora silvestres, que diu:

 

” Qualsevol
pla o projecte que, sense tenir relació directa amb la gestió del lloc o sense
ser-hi necessari, puga afectar de forma apreciable als esmentats llocs, ja siga
individualment o en combinació amb altres plans i projectes, se sotmetrà a
una adequada avaluació de les seues repercussions en el lloc,
tenint en compte
els objectius de conservació d’eixe lloc…” .
(el subratllat és nostre)

 

S’entén:

1er que els anomenats “esmentats llocs” són els hàbitats naturals que integren la XARXA NATURA 2000
i els hàbitats de las espècies  de l’Annex
II,

2on que el projecte presentat no és un projecte relacionat
directament amb la gestió de la conservació de l’espai  LIC.

 

Considerem
que el fet de que el projecte de restauració es trobe en l’àmbit del LIC Ullals
del Ríu Verd, és criteri de pes suficient per a sotmetre’l al procediment d’avaluació
d’impacte ambiental.

 

2.- La declaració
d’impacte ambiental -de caràcter públic- que es formularà després de l’avaluació
d’impacte ambiental del projecte de restauració del Riu Verd, garantitzarà un
major acompliment de les mesures correctores i del programa de vigilància
ambiental que s’exigisquen al promotor,
aspecte que no queda assegurat en
cas que el projecte no se sotmeta a eixe tràmit, ja que el Real Decreto Legislativo 1/2008 recull un capítol específic de
control de l’acompliment de les declaracions d’impacte ambiental (Capítol III) amb
un règim sancionador aplicable als incompliments i una reparació de danys produïts.

 

3.- A més a més, segons la legislació
valenciana, aquest projecte que inclou plantacions i repoblacions forestals hauria
de, com a mínim, ser sotmés a estimació d’impacte ambiental
(apartat h del
article 162 del Decreto 98/1995 pel
que s’aprova el reglament de la Llei 3/1993 Forestal del País Valencià, que
contempla la regeneració de riberes que afecten a terrenys forestals). Pensem,
no obstant, que la legislació valenciana obliga a aquest projecte a una avaluació
ambiental, doncs suposa una plantació forestal en las riberes del Riu Verd
(apartat c del grup 1 Agricultura i Zoologia de l’Annex I del Decreto 162/1990, pel que aprova el
reglament de la Llei 2/1989 d’Impacte Ambiental).

 

4.- L’avaluació d’impacte ambiental
permetrà conéixer amb major detall la realització de determinades activitats
proposades com la neteja de 800 m3 de fang o la retirada de 300 m3
de sediments,
sense especificar el mètode que s’utilitzaria (dragat de fons
utilitzant maquinària pesant o altres). Cal tenir en compte que la retirada de
sediments se realitzaria en el primer tram de riu, un tram que compta amb una
figura de protecció al ser un Lloc d’Importància comunitària (LIC). De totes
formes no són equivalents eixos dos tipus de materials, doncs en un cas estem parlant
de sediments fins naturals que s’han dipositat en determinats punts del riu y
en l’altre cas de vessaments industrials amb un alt contingut en matèria orgànica.
Nosaltres no veiem necessària la retirada dels sediments, doncs formen part del
riu, i el seu destí hauria de ser arribar al mar. A més l’eliminació de la comporta
de reg i de l’assut que estan en desús contemplades en el projecte suposaria la
pràctica eliminació d’eixos punts de precipitació dels sediments fins.

 

Cal
advertir a aquest respect, i és un altre motiu per a demanar l’avaluació d’impacte
ambiental, que es produeix un error considerable al situar la neteja de fang,
tant en la memòria com en el pla corresponent, en una zona immediatament
anterior a la contaminada per emissió de carbono orgànic procedent d’una paperera.
No seria entre el punt quilomètric 10+200 y el 10+400 on deu fer-se la realització
d’aquesta neteja, sinó entre el punt quilomètric 10+400 i la confluència amb el
Riu Xúquer (12+300) on s’ha d’estudiar la conveniència de l’actuació i el mètode.

 

A més, la mobilització de
sediments pot comportar impactes sobre la morfologia de la llera i la seua
funcionalitat, sobre la seua fauna i la seua flora, tant aquàtica com riberenca,
vulnerables o en perill d’extinció, ja que durant un període considerable van a
existir sediments en suspensió que empitjoraran l’aigua, tant en quantitat com
en qualitat (terbolesa, presència de contaminants fixats en els sediments que
puguen quedar alliberats després de la mobilització, etc.). Per tant es fa
necessari estudiar els impactes, el seu abast i durada, alternatives, llocs
necessaris a extreure, etc.

 

5.- En definitiva considerem des de
Xúquer Viu, prenent com a mostra els punts anteriors, que, per a evitar
actuacions indesitjades o irreversibles, es procedisca a l’avaluació d’impacte
ambiental, que determine els condicionaments pertinents per a les actuacions a
realitzar.

 

 

3) Sobre les actuacions contemplades en el projecte

Adjuntem
l’escrit de propostes i suggeriments que presentàrem en el seu moment a la
Confederació Hidrogràfica del Xúquer així com un escrit d’ampliació al mateix
que sol·licitem siguen considerats com a aportacions al projecte.

 

 

Atentament

 

 

Roger
Pons Vidal

 

 

València
26 de març de 2009

 

 

MARÍA JESÚS
RODRÍGUEZ DE SANCHO

DIRECTORA GENERAL DE CALIDAD
Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

 

            [Els documents que remeteren a la C.H.X.
no els tenim, però ens sembla que amb açò han estat ben exposades i
argumentades les raons per demanar una avaluació d’impacte ambiental al
projecte d’intervenció al riu Verd.]

 

 

Hui: sopar-xerrada amb Isabel Morant.

Us recordem de nou el sopar xerrada que hui ens portarà a Isabel Morant a parlar-nos de “El prestigi i el desprestigi de la política”.

   Serà a les 21:30 hores al casal del Bloc Jaume I de l’Alcúdia, i esperem que us interesse i es passeu per a comentar aquest tema proposat.

   Com que no tenim cap fotografia d’Isabel Morant, us adjuntem les fotos de la darrera excursió a la Senda de l’Avenc, per veure si us motiva i us decidiu a participar-hi.

   Dins teniu més informació del sopar i de la convidada Isabel Morant.

Bloc de Progrés Jaume I
Sant Jaume, 31
46250 L’ALCÚDIA
————————–
www.blocjaume.com
——————————
blocjaume@mesvilaweb.cat
—————————————-
Adreça Postal: Bloc de Progrés Jaume I
                     Apartat de Correus 111
                     46250 L’ALCÚDIA
———————————————————–
Telèfon del BLOC: 660519774
——————————————–
Els dijous, de 8 a 9 de la nit, es reunix la junta al Casal
 
 
 

    Benvolgudes sòcies / benvolguts socis:
 
Us recordem que hui divendres, a les 21.30 hores, al Casal
tindrem el Sopar i Xerrada amb Isabel Morant que parlarà sobre ‘El
prestigi i desprestigi de la política’.
La vostra assistència és important, necessària, ja que la persona
que ve si veu gent es trobarà no solament més satisfeta sinó també més
a gust ja que comprovarà que
ha valgut la pena vindre a l’Alcúdia convidada per l’associació. 

 ISABEL MORANT 

 

Va
nàixer a Almoines l’any 1947. Doctora i professora d’Història Moderna
en la Universitat de València. De 1984 a 1990 fou vicerrectora de la
Universitat de València. Va estar directora de la Universitat d’Estiu
de Gandia. És membre del Consell Valencià de Cultura des de l’any 2004.
Ha publicat Economía y Sociedad en un señorío del País Valenciano: el Ducado de Gandía (siglos XVIII-XIX); El declive de señorío; Mme. du Châtelet: Discurso sobre la felicidad y correspondenciaL; y Discursos de la vida buena. Matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista. A més és directora de la col·lecció Feminismos de la editorial Cátedra. Ha estat directora dels quatre volums sobre La Historia de las Mujeres en España y América Latina.
Va estar premiada l’any 2007 per la Fundación por la Ciencia y la
Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación per la seua llavor
acadèmica, per la difusió del saber i per la seua contribució a
l’establiment de les bases científiques del pensament feminista, i per
ser una referència en el panorama internacional.

Dues presentacions de llibres: Santi Vallés i Xavi Sarrià.

Divendres, a la Casa de la Cultura de l’Alcúdia, Santi Vallés ens presentarà el seu llibre “Acció Valenciana (1930-1931)”.
  
   Dissabte, Xavi Sarrià ho farà amb el seu llibre “Benvinguts al paradís” a Castelló de la Ribera.

   Hem posat la cançó “Benvinguts al paradís d’Obrint Pas, però no sabem què passa que no s’escolta… coses de la tècnica! Vejau si els de vilaweb podeu fer alguna cosa al respecte.

 

 

 

 

 Carta del Bloc Jaume I de l’Alcúdia:

            El soci de Bloc, Santi Vallés, ens
convida a la presentació del llibre que acaba de publicar.

            En una eixida anireu a dos 
llocs, a les 8 de la nit a la Casa de la Cultura, a la presentació de la
publicació de Santi Vallés, i a les 9.30 de la nit, al Casal del Bloc, al
Sopar i xerrada amb Isabel Morant que ens parlarà de ‘El prestigi i el
desprestigi de la política’,  tema, com sabeu, d’actualitat.

 

Carta de
Santi Vallés convidant-nos.
            Em pose en contacte amb tu, per
convidar-te a la presentació del meu llibre Acció Valenciana (1930-1931). La consciència desvetlada. Es tracta d’un
assaig d’investigació de caràcter interdisciplinari, a mitjan camí entre els
estudis d’història de la comunicació, l’ànàlisi dels mitjans els estudis
d’història cultural. El llibre l’edita l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i es
presentarà el pròxim divendres, 3 d’abril, a les 20.00 h, a la Casa de la
Cultura de l’Alcúdia.
            No cal dir que m’agradaria
comptar amb tu i amb qui consideres que hi puga estar interessat.
            Per a més informació, consulta
el document de word, adjunt. No cal que et diga que pots fer-ne la difusió que
consideres oportuna. (Us el posem a continuació):

ACCIÓ VALENCIANA (1930-1931)

LA CONSCIÈNCIA DESVETLADA

El 8 de març de 1930, un grup d’universitaris valencians,
entre els quals es trobaven Emili Gómez Nadal, Sanchis Guarner, Antoni Igual
Úbeda i Francesc Carreres i de Calatayud, desafien el directori militar del
general Dámaso Berenguer i funden Acció Cultural Valenciana. Des de les
pàgines d’Acció Valenciana, el seu
òrgan d’expressió, aquella entitat aspira a convertir-se en l’avançada del
redreçament identitari valencià.

A partir d’una descripció
minuciosa, el present estudi fa una radiografia profunda del periòdic Acció Valenciana com a mitjà de
comunicació, alhora que situa en perspectiva les claus inter­pretatives de
l’ideari de la publicació i la com­plexitat del seu discurs ideològic a través
de l’anàlisi dels debats que la recorren. Des d’un punt de vista lingüístic,
l’estudi de Santi Vallés permet reconstruir una part important del procés
previ a l’aprovació de les Normes de Castelló, així com el debat suscitat a
l’entorn de la creació d’una acadèmia de la llengua.

SANTI VALLÉS CASANOVES

(L’Alcúdia, 1967)

Filòleg i assagista, ha sigut
professor de la Universitat de València i és tècnic de promoció lingüística
de la Generalitat Valenciana i membre de la Unió de Periodistes Valencians.
Com a periodista, ha exercit de corresponsal, redactor, col·laborador i
crític literari en diversos mitjans de la premsa escrita. Com a investigador,
ha publicat monografies sobre llengua i literatura i treballs de caràcter
etnogràfic i sociològic, com ara El
rebost de la memòria
(2002) o Digues
blau cel
(2002). Especialitzat en l’estudi del valencia­nisme polític i
cultural del segle xx, és autor
de la biografia Josep Lluís Bausset.
Converses amb l’home subterrani
(Premi de la Generalitat Valenciana al llibre millor editat de l’any 2000).
En la mateixa línia d’investigació encetada amb l’estudi que ara veu la llum,
actualment treballa en l’elaboració d’una tesi doctoral sobre Adolf Pizcueta
i la seua participació en les publicacions valencianistes de la dècada de
1930.

 

Ben cordialment,

Santi Vallés.

Doncs bé li donem difusió.

 

Ara, Xavi
Sarrià a Castelló de la Ribera el dissabte 4 d’abril.

 

    
Salut companys!
 
El pròxim dissabte 4 d’abril presentarem a Castelló de la Ribera
el primer treball literari de Xavi Sarrià: Històries del Paradís.
 
L’acte començarà a les 19:30h a l’Obrera (C/Major), i contarem amb
la presència de l’autor, Xavi Sarrià (veu i guitarra d’Obrint Pas) i de Josep
Nadal
(cantant de la Gossa Sorda).
 
Després farem sopar i continuarem la festa amb un poc de música.
 Us esperem!
 
 
 
Organitza: Assemblea de Joves de Castelló de la Ribera
assembleacastello@gmail.com
 

 

Georges Perec: una aproximació.

            Ja fa temps que us vam prometre que parlaríem d’un autor que
de sempre ens ha sorprés: Georges Perec. Com que ens agrada tant la seua forma
d’escriure i de contar/comptar les coses, hem fet un recull de diferents
aproximacions, i fins i tot una traducció d’un article del diari EL PAÍS on
descobrirem a Roberto Bolaño, publicat el 24 de maig del 2008. En un article on
es parla de tantes coses i autors, el nom de Bolaño ens va pasar per alt, però
en la reunió del grup de lectura que tingué lloc el 29 de maig d’aquell mateix
any, amb Ferran Torrent, aquest va fer menció a “Los detectives salvajes” com la millor novel·la que havia llegit en
anys (per cert, a l’endemà començàvem amb aquest bloc).

                Nosal3
ens quedàrem pensant, de què ens sona aquest Roberto Bolaño? Finalment vam
recuperar l’article i férem la descoberta. Quins viaranys més enrevessats ens
porten a joies tan especials! 

                Ara, en
posar-nos a parlar de Perec, hem intentat recuperar aquell article, però, clar,
el diari ja no el tenim, així que hem recorregut als arxius de EL PAÍS, i no ha
estat fàcil, però finalment el trobàrem i ací teniu la traducció.

                El
vídeo que teniu a l’entradeta està traduït pel nostre nebot Jordi, que resideix
a França i nosal3 l’hem polit, per a que qui no sàpiga gaire francés, puga
copsar-ne el sentit. Dintre hi ha un altre vídeo que us deixarà, com a nosal3,
sense paruales (aquest està subtitulat en anglés, així practiquem tothom una
mica).

                Esperem
que passeu una bona estona descobrint o augmentant els coneixements sobre
aquest autor.

 

 

Ací teniu la “traducció” que hem pogut fer d’aquest vídeo entre nosal3 (correcció en català) i el nostre nebot (del francés), haurem d’aprendre francés també!:

“L’homme qui dort” de Georges Perec.

            La meua habitació és una de les més
belles illes desertes; París és un desert que mai ningú no ha travessat.

            No tens necessitat de res més que la
calma, el silenci, del son que és la seua turpitud.

            Que els dies comencen i que els dies
s’acaben, que els músculs del teu bescoll, barbeta i madíbula es relaxen. Que
solament l’elevació de la teua caixa toràcica i el batre del teu cor siguen
testimonis de la teua passió per la vida.

            No voler res, esperar que no hi ha
res que esperar, no fer res, dormir, deixar-te portar per la multitud, pels
carrers. Seguir els albellons de les voreres del carrer, arran dels murs.

            Perdre el teu temps, sortir de tota
impaciència, de tot projecte. Sense desig, sense revolta, sense despit, això
serà el primer de tot en el fil del temps. Una vida immòbil, sense crisi, sense
desordre. Cap aspror, cap desequilibri, un minut després d’un altre minut,
després d’un altre; un dia darrere un altre dia; estació després d’una altra estació.

            Alguna cosa va començar que no
acabarà mai: la vida vegetal, la vida anul·lada.

 

   
I a veure si s’animen les editorials a editar més coses en català d’aquest autor, que ja va sent hora!

EL PAÍS, 24 de maig del 2008.

PERFIL: FERIA DEL LIBRO DE MADRID – Perfil

Café Perec

ENRIQUE
VILA-MATAS
24/05/2008

 

            “La vida: manual d’ús” fou per a molts l’últim
esdeveniment de la novel·la moderna. Bolaño recollí el guant llençat per l’autor
francès.

            Què succeeix quan la gent no té el mateix
sentit de l’humor? No reaccionen adequadament entre sí. És el que acaba de passar-me
amb el cambrer d’aquest Café Tabac de la plaça de Saint-Sulpice, café Perec per
a alguns. Deia Wittgenstein que, quan la gent no comparteix el mateix humor, és
com si entre certs individus existís el costum de que una persona llencés un
baló a una altra, i s’establís que l’altra persona havia d’atrapar-lo y tornar-lo,
i que alguns, en lloc de tornar-lo, se’l ficaren a la butxaca. Decideixo oblidar-me
del cambrer d’humor distint i miro cap a l’església de Saint-Sulpice. Estic en
el mateix lloc d’observació des del qual Georges Perec, en els setantes, es
dedicava a catalogar aquesta plaça i anotar molt especialment “el que generalment
no s’anota, el que se nota, allò que no té importància, allò que passa quan no
passa res, llevat del temps, gent, autos i núvols”. Ací escriví “Temptativa
d’esgotar un lloc parisí”,
un llibre que consistia en una meticulosa llarga
llista del que havia vist en la plaça al llarg de diferents dies. En el seu
moment el vaig llegir amb infinita diversió. Allà havia anotat Perec tot el que
passava quan no passava res i havia exclòs de la seua llista només allò que pogués
resultar massa transcendent, y sobretot el que ja estava “suficientment
catalogat, inventariat, fotografiat, comptat o enumerat”.

            Apure el meu café i tinc un record per
a ‘El salt en paracaigudes’, un breu
text genial, inclòs en “Naixí”. Quan encara era un tendre principiant, vers
1959, al final d’una reunió del grup de la revista Arguments, Perec demanà
la paraula, i la seua intervenció algú va tenir l’ocurrència de gravar-la. Feliç
ocurrència. Perec contà de forma tan inspirada como quequejant una experiència
molt personal (“la conte perquè estic una mica… perquè he begut una mica”),
una aventura del seu breu pas pel paracaigudisme i la història de com arribà a
comprendre que, en la literatura i en la vida, era absolutament necessari llançar-se,
saltar al buit, “per a persuadir-se de que això podria tal vegada tindre
un sentit que fins i tot un mateix ignorés”.

            D’entre els llibres de primera hora
que em canviaren la vida estigueren sempre els de Perec, llibres que recorde haver
llegit fascinat, tornant-li a l’autor, pàgina a pàgina, cadascun dels eufòrics
balons que llençava. Des del primer moment, vaig veure que Perec era
inseparable de Roussel y de Kafka, precisament els altres dos escriptors que aleshores
més m’interessaven, doncs m’havien demostrat que en novel·la era possible fer
coses molt distintes de les que es predicaven en la meua terra. En aquells dies,
pel que fos, tot a vegades es produïa de la forma més senzilla. I així Kafka,
Roussel i Perec arribaren a mi amb la màxima naturalitat, gairebé junts, i després
ho feren llibres també decisius com l’assaig novel·lat Maupassant i “l’altre”,
on Alberto Savinio, amb el pretext de parlar de Maupassant, acabava parlant de
tot, i per això li bastava amb associar qualsevol idea amb el tema central, en
realitat absent. O llibres com “El mite tràgic” de “L’Àngelus”
de Millet, de Salvador Dalí, l’atractiu mètode de treball del qual, allunyat
de tots els dogmes sobre la novel·la, es basava també en associacions d’idees,
associacions que es desplegaven en un tapís que, en disparar-se en tots els
itineraris possibles, acabava per convertir-se en inesgotable.

            Passa un autobús de la línia 63, i ho
anote – com tot – meticulosament. Passa després un de la línia 96, que va a
Montparnasse. Fred sec, cel gris. Passa una dona elegant portant tiges en alt,
un gran ram de flors. El 96 és el mateix autobús que Perec atrapés en els seus
apunts, i el mateix que després em traslladarà al meu hotel aquí en París, el
Littré. Un raig de sol. Vent. Un mehari verd. Llunyà vol de coloms. Instants de
buit. Cap cotxe. Després cinc. Després un. “La trama és una vulgaritat
burgesa”. Li adjudique la frase a Nabokov. “L’estil avança fent triomfals
gambades, la trama camina darrere arrossegant els peus”, recorde que
respongué John Banville en una entrevista.

            Es possible que aquestes dues cites
siguen com llançar un baló que no van a tornar-nos mai tots aquells que tenen encara
l’humor de situar la trama decimonònica en un pedestal absolut. La novel·la del
futur veurà eixa trama com una ximpleria que va fer furor en certa època i es
riurà d’un tòpic que m’esclafà durant la meua primera joventut, eixa idea de
que la novel·la -“com bé saben en el món anglosaxó”- ha de
privilegiar sempre la trama. Hui m’alegre d’haver vist aviat que aquella idea
britànica sobre la novel·la, com esdevenia amb tantes altres, no tenia perquè
considerar-la una regla inamovible. Em moria de riure el dia en què l’escoltí a
Kurt Vonnegut dir que las trames en realitat eren només unes quantes i no era
necessari donar-los massa importància, bastava amb incorporar -gairebé a
l’atzar- una qualsevol d’elles al llibre que estiguérem escrivint i d’aquesta
forma disposar de més temps per a la forja del que realment hauria d’importar-nos:
l’estil.

            I quines eren eixes trames? Vonnegut
se les sabia de memòria, tenia una llista molt perecquiana: “Algú es fica
en un embolic i després ix d’ell; algú perd alguna cosa i la recupera; algú és
víctima d’una injustícia i es revenja; el cas commovedor de Ventafocs; algú comença
a anar costa a baix i així continua; dos s’enamoren, i molta altra gent s’entreposa;
una persona virtuosa és acusada falsament d’haver pecat o d’haver comés un
crim; una persona s’enfronta a un desafiament amb valentia, i té èxit o fracassa;
algú inicia una investigació per a conéixer la veritat d’un assumpte…”.

            I què succeeix quan no ocorre res?
Que acaba un de vegades per recordar-se dels orígens de la seua fascinació per
les trames no convencionals i recorda quan descobrí que es podien construir llibres
lliures, d’estructures inèdites, amb associacions i cavil·lacions entorn a
centres absents… Són les dotze i dotze del matí. Passa un camió Printemps
Brumell. Vent. Pense en mètodes construïts amb hiperassociacions d’ idees que  – com en llibres de Savinio o Dalí – no esgoten
mai el tema en estudi i observació. Sens dubte, una obra mestra absoluta d’eixe
nou gènere fou la hipernovel·la “La vida Manual d’ús”, on es donaven
cita totes les trames de Vonnegut, que de pas eren dinamitades, en una operació
semblant a la de Flaubert quan en “Madame Bovary” acabà amb el realisme
a base de portar-lo fins als seu extrem màxim i ser el més realista de tots.
Pense en els vint-i-nou anys i onze mesos que s’acompleixen des que aparegué “La
vida Manual d’ús”,
un llibre al que Italo Calvino, per variades raons
-“el compendi d’una sèrie de sabers que donen forma a una imatge del món,
el sentit de hui que està també fet d’acumulació del passat i de vertigen del buit”-
considerava com l’últim verdader esdeveniment en la història de la novel·la: puzle
en el que el propi puzle dóna al llibre el tema de la trama i el model formal, i
on el projecte estructural i la poesia més alta conviuen amb sorprenent
naturalitat.

            De fet, durant un llarg temps “La
vida Manual d’ús”
fou per a molts, en efecte, l’últim verdader esdeveniment
de la novel·la moderna. Després, vindria un gran llibre de Roberto Bolaño, “Los
detectives salvajes”,
que recollia amb extraordinària gosadia i talent el
guant llançat por Perec. Dia de cel gris, fred sec. Vent. Passa un senyor amb
aspecte de secretari “provisionalment definitiu” d’alguna societat
secreta d’inventors d’aforismes. Sembla eixit d’una de les pàgines més
divertides de “Pensar / Clasificar”. Podria anomenar-se perfectament
Bénabou. Passa un altre autobús de la línia 63. Passa el 96. Lassitud dels ulls.
Riures sufocats. Distints humors. Vaig anotant. Algú mou una cortineta. Sons de
la campana de Saint-Sulpice. S’acumula el passat i al mateix temps el vertigen
d’un buit, el que també anote degudament.

Llibres
esmentats a l’article (publicats en castellà):

Georges
Perec:
Pensar /
Clasificar
(Gedisa). La vida instrucciones de uso (Anagrama). Nací
(Abada) Me acuerdo (Berenice). El viaje de invierno (Abada). Roberto
Bolaño:
Los detectives salvajes (Anagrama).

Llibres
publicats en català:

Perec, Georges. La vida, manual d’ús [ La
vie, mode d’emploi
]. Traducció de Ramon Lladó i Annie Bats. Barcelona:
Edicions Proa, 1998.

Perec, Georges. Les coses . [ Les choses
]. Traducció de Ramon Lladó i Pascale Bardoulaud. Barcelona: Edicions Proa,
1988.

Altres
llibres i documents:

Perec, Georges
L´art et la manière d´aborder son
chef de service pour lui demander une augmentation

Perec, Georges
Les films de Georges Perec, vol.1:
Récits d´Ellis Island. Les Lieux d´une fugue (2 dvds)

Perec, Georges
Petit traité invitant a la decouverte
de l´art subtil du go

Perec, Georges
Entretiens et
conférences 2: 1979 – 1981

Perec, Georges
Especies de espacios

Perec, Georges
W o el recuerdo de
la infancia

Perec, Georges
Entretiens et
conférences 1: 1956-1978

Perec, Georges
Perec, Georges
Romans et récits

Perec, Georges
Jeux intéressants

Perec, Georges
L.G. : une aventure
des années soixante

 

De la vikipèdia:

            Georges Perec (19361982) va ser un dels
escriptors més famosos de la literatura francesa del segle XX. Membre del
Oulipo i abanderat del Nouveau roman, basava les seves obres en
l’experimentació i en les limitacions formals.

Perec va néixer al si d’una família obrera que va patir la persecució nazi. Els seus oncles
el van adoptar després de la desaparició dels seus pares. Va treballar com a
professor, col·laborador a diverses revistes i arxiver. Una de les influències
principals en el seu estil és la de Raymond
Queneau
, qui li va descobrir el gust pel joc
de paraules
i la forma dels mots.

Els seus llibres més coneguts són:

 • La
  disparition
  : És una novel·la
  d’intriga on no apareix ni una vegada la lletra E, la vocal més freqüent
  en francès (marca de femení, per exemple). Les traduccions d’aquesta obra
  respecten la restricció, així la versió castellana (anomenada El
  secuestro
  ) no inclou la lletra A, per ser la lletra més usada en
  aquest idioma.
 • Les
  revenentes
  : Obra que actua com a contrapunt de l’anterior, ja que
  només usa la vocal E
 • Alphabets:
  Aquí no podia repetir una consonant abans d’haver usat totes les altres de
  l’alfabet.
 • La vie, mode d’emploi: Explica la vida
  dels habitants d’un edifici (els actuals i els anteriors) usant per a
  moure’s d’un pis a l’altre els moviments del cavall dels escacs.
  Aquesta figura estructura tota la trama. Predominen les descripcions
  naturalistes i l’acció sembla congelada en el temps.
 • Je me
  souviens
  : Llista de coses entranyables per al record de la seva
  generació

 

Finalment, una aproximació a la figura de
Georges Perec per Montse Samper.

Georges Perec

Georges Perec (1936-1982), és considerat un dels escriptors més
interessants i imaginatius del segle XX. A més d’ésser creador dels mots
encreuats setmanals de la revista Le Point de París, escrigué guions
cinematogràfics, diverses novel·les, poesia, assaigs literaris i grans obres
teatrals. Tot i que ha servit d’inspiració per altres autors, i ha estat
traduïda a quinze llengües, l’obra de Perec és encara pràcticament desconeguda
pel gran públic.

Al 1965, l’escriptor publica la seva primera obra, Les coses, amb la qual
guanya el premi Renaudot. Dos anys més tard, de la mà de Raymond Queneau i el
matemàtic Françoise Le Lionnais, formà OULIPO, un taller de literatura
potencial format per figures com ara Noël Arnaud, Marcel Duchamp o Luc Étienne,
entre d’altres. L’objectiu del grup era explorar el potencial combinatori de la
gramàtica i les regles d’estil buscant, en tot moment, l’expansió de les
possibilitats narratives respectant les regles convencionals de la literatura.
És gràcies als experiments realitzats en aquest taller que Perec presenta La
disparition
(1969), una obra que, entre moltes altres coses, gira entorn
del segrest o desaparició de la lletra “e” tan comunament utilitzada en
francès. Com a contrapunt d’aquesta última obra, el 1969 escriu Les Revenentes,
tot un text en què l’única vocal que apareix és la “e”. Sis anys després arribà
W o el record de la infància, però realment la seva obra més llarga i
aquella que resumeix totes les seves explotacions literàries és La vida,
manual d’ús
, producte de vuit anys de feina i gràcies a la qual rep el
premi Médicis l’any 1978.

Per Montse Samper