Els dies i les dones

David Figueres

HOMENATGE

1

De sis hores en sis hores
el teu bes em va salvant
de no ser una pelleringa
que va del llit al sofà.

De sis hores en sis hores
el teu bes, amarg company,
                                  m’és remei que ara pentina
                                  aquests versos de drogat.

                                                                             DF