Les aigües turbulentes

Bloc personal de Jordi Casadevall Camps

Perquè Jaume I és deia Jaume?

13 de febrer de 2008

Quan el nostre personatge va néixer, el nom de Jaume era nou al Casal de Barcelona. El Llibre dels feits ens explica la raó de perquè li fou imposat aquest nom: “E [nostre mare] féu fer dotze candeles totes d’un pes e d’una granea, a féu-les encendre totes ensems, e a cada una mes sengles

Llegir més