11 DE SETEMBRE

Davant el televisor contemplo estorat com una colla d?actors, a peu dret, escenifiquen una recepció americanitzada, mal garbada i
Llegir més